Cymru'n cyrraedd y nod yn Glasgow

Dafydd Gwynn
Gohebydd BBC Cymru yn Glasgow

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Merched y gymnasteg rhythmig arweiniodd y ffordd

27 medal oedd y rhif hollbwysig i Gymru ac mae'r tîm wedi cyrraedd yno'n barod, ar ddiwedd y chweched diwrnod o gystadlu!

Nid yn unig hynny, mae dwy fedal arall yn sicr yn y bocsio hefyd - Joe Cordina a Nathan Thorley yn y rowndiau cynderfynol, ac efydd o leia' yn eu disgwyl.

Gall Cymru felly anelu am y garreg filltir nesaf. Ydi, mae wythnos yn amser hir yng Ngemau'r Gymanwlad...

Ddydd Mercher diwethaf, wrth i nodau cynta'r Seremoni Agoriadol atseinio o amgylch Celtic Park, roedd hyd yn oed Brian Davies, y Chef de Mission ei hun, yn cyfaddef y byddai'n dalcen caled i Gymru gyflawni'r amcanion.

Ergyd fawr

Gyda Non Stanford, Helen Jenkins a Becky James yn absennol, a dim croeso i Fred Evans roedd medalau tebygol wedi mynd i'r gwellt cyn dechrau'r cystadlu.

Buan wedyn daeth gwaharddiad Rhys Williams - ergyd fawr arall.

Ond dod â'r tîm yn nes at ei gilydd wnaeth yr helyntion yn ôl y capten Aled Sion Davies. Rwan, siawns, mae'n rhaid i'r rhai oedd yn amau hynny ar y pryd dynnu eu geiriau yn ôl.

Gyda Frankie Jones a'r merched yn dangos y ffordd yn y gymnasteg, mae gweddill y tîm wedi dilyn.

Hanner ffordd drwy'r cystadlu, mae'r medalau yn un pentwr mawr.

Cam ymhellach?

A fyddai'n ormod felly i edrych gam ymhellach, a gofyn a all Cymru dorri'r record am y nifer fwyaf o fedalau yng Ngemau'r Gymanwlad?

Nôl yn 2002 ym Manceinion fe aeth y Cymry yn ôl dros Glawdd Offa gyda helfa o 31 o fedalau - chwech o'r rheiny'n aur. Dyna'r gorau hyd yma.

Ond mae curo hynny yn sicr yn bosib.

Mae Geraint Thomas a'i feic wedi cyrraedd Glasgow.

Mae'r bocswyr yn edrych yn gryf.

Mae gobaith yn y bowls hefyd.

Ac er gwaetha ei anafiadau mae'r profiadol Dai Greene yn gwybod beth sydd ei angen i ennill aur.

Dyna lle mae'r gobaith mwyaf felly. Ond mae yna fedalau annisgwyl i'w hennill hefyd.

Mae'r Gemau eleni yn sicr wedi profi nad oes modd darogan fawr o ddim - a mae Cymru fwy na neb yn brawf o hynny.