Ffrae am faneri Eisteddfod ym Mhorth Tywyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai yn honni bod angen mwy o faneri mewn tref sydd mor agos i faes yr eisteddfod

Mae rhai pobl leol wedi cwyno nad oed digon o faneri i hysbysebu'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cael eu rhoi i fyny yn nhref Porth Tywyn sydd ryw bum milltir (8km) o ganol Llanelli.

Mewn cyfweliad gyda rhaglen Post Cyntaf dywedodd Gaenor Jones, sydd yn byw'n lleol, ei bod hi'n meddwl bod y cyngor tref wedi colli cyfle.

"Mae'n rhaid i mi gyfaddef 'mod i'n hynod o siomedig bod y cyngor tre ddim wedi neud rhagor o ymdrech," meddai.

"Wedi'r cyfan mae'n ganol haf, mae'n dymor twristiaid a byddech chi'n meddwl bod nhw 'di addurno'r dre' yn benodol ar gyfer y gwyliau.

"Ond yn enwedig gan fod yr eisteddfod yn dod i'r ardal - mae hi ryw dafliad carreg o Borth Tywyn, bydd y 'park and ride' yn mynd o Borth Tywyn.

"Bydd pobl yn ymgynnull yn y dre' ac mae hi'n gyfle euraidd i farchnata'r dre' a'r gymuned a dylai'r cyngor fod wedi rhoi baneri lan."

Dywedodd Ms Jones ei bod wedi ceisio cysylltu â'r cyngor ond bod y clerc ar ei gwyliau a gobeithiai glywed ganddyn nhw'n ddiweddarach yn yr wythnos.

"Mae'r cynghorwyr byth a beunydd yn mynd 'mlan ac yn dweud mai Porth Tywyn a Phenbre yw'r em yng nghoron Sir Gaerfyrddin.

"Mae eisiau iddyn nhw neud ymdrech i farchnata'r ardal ac i groesawu pobl o bob rhan o Gymru ac o'r Deyrnas Unedig a thu hwnt i'r ardal ar gyfer wythnos yr eisteddfod fel bod pobl yn gweld bod e'n ardal arbennig ar gyfer gwyliau.

"Mae traeth gyda chi, mae cefn gwlad bendigedig gyda chi ac mae'n gyfle euraidd i farchnata'r lle."

"Sai'n credu bod y weledigaeth gan ein cynghorwyr ni i gymryd mantais o'r wythnos sydd ar y stepen drws," meddai Ms Jones.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd cynghorydd lleol ei bod yn gobeithio cael rhagor o faneri gan drefnwyr yr eisteddfod

Bu rhaglen Post Cyntaf hefyd yn siarad gyda'r cynghorydd Moira Thomas a wadodd mai diffyg ymdrech gan y cyngor tref oedd wrth fai ond yn hytrach nad oedden nhw wedi derbyn digon o faneri gan drefnwyr yr eisteddfod.

"Rydyn ni'n gweithio'n galed iawn ac wedi bod yn gefnogol iawn o'r eisteddfod," dywedodd Ms Thomas.

"Rydyn ni wedi cael peth 'bunting' o'r eisteddfod ond mae'n brin iawn achos mae'r ardal mor eang a beth sy 'da ni rydyn ni wedi rhoi i fyny ac rydyn ni'n gobeithio cael rhagor a beth fyddwn ni'n cael byddwn ni'n rhoi fyny.

"Mae baneri lawr ar yr harbwr, wrth y maes parcio ac yng nghanol y dre'.

"Hoffen ni gael mwy ond nid diffyg ymdrech ar ein rhan ni ond diffyg y baneri sydd ar gael.

"Hoffen i'r eisteddfod newid ei ffordd o roi baneri i fyny.

"Ar hyn o bryd mae hi'n 'first come, first served' ac mae angen iddyn nhw feddwl pa lefydd sydd angen e fwyaf.

"Mae'r A484 yn brysur iawn ac mae Llanelli wedi rhoi gymaint a maen nhw'n gallu ar y ffordd arfordirol ac maen nhw 'di gorfod gorffen yn weddol agos i'r eisteddfod achos diffyg baneri.

"Dwi'n deall bod yr eisteddfod yn ceisio cael rhagor ond dydyn ni ddim yn dal ein hanadl."

Ymatebodd trefnwyr yr eisteddfod trwy ddweud: "Rydym wedi dosbarthu dros 16km o fflagiau drwy'r Mentrau Iaith yn rhad ac am ddim.

"Mae cynghorydd ym Mhorth Tywyn wedi derbyn stoc drwy law'r Cyngor Sir."

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod.