Ffigyrau gwrando Radio Cymru wedi cynyddu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffigyrau'n dangos bod gwrandawyr yn gwrando ar Radio Cymru am gyfnodau hirach

Mae ffigyrau gwrando BBC Radio Cymru wedi cynyddu yn dilyn cyflwyno amserlen newydd, yn ôl ystadegau diweddaraf Rajar.

Mae tua 147,000 o bobl bellach yn gwrando ar yr orsaf genedlaethol bob wythnos, cynnydd o 4000 ers cyhoeddi'r ffigyrau diwethaf dri mis yn ôl.

Mae'r canfyddiadau diweddaraf hefyd yn uwch na'r ffigwr cyhoeddwyd yn Adroddiad Blynyddol diweddar BBC Cymru, oedd eisoes yn dangos cynnydd o 13% yng nghynulleidfa wythnosol y flwyddyn flaenorol.

Mae ffigyrau'n dangos bod gwrandawyr hefyd yn gwrando am gyfnodau hirach a chyfran gwrando'r orsaf ydi 24% ymysg siaradwyr Cymraeg rhugl.

'Calonogol'

Dywedodd Golygydd BBC Radio Cymru, Betsan Powys: "Mae'r ffigyrau Rajar diweddaraf yn galonogol, yn enwedig o gofio ein bod wedi gwneud newidiadau sylfaenol i amserlen Radio Cymru yn ddiweddar.

"Mae gennym sylfaen dda i adeiladu arni, ond mae llawer mwy i'w wneud. Dros y misoedd nesaf byddwn yn parhau i wrando ar ein cynulleidfaoedd wrth i'r orsaf setlo i'w sŵn newydd".

Yn yr un cyfnod, mae gwrandawyr BBC Radio 2, am y tro cyntaf, wedi pasio miliwn yng Nghymru gyda chyfran o 24% o holl wrandawyr radio yng Nghymru.

Mae gwrandawyr BBC Radio Wales yn gwrando ar yr orsaf genedlaethol Saesneg ei hiaith am gyfartaledd o 8.9 awr yr wythnos - mwy o oriau nac yn flaenorol - gyda chynnydd bychan mewn cyfran gwrando ers y ffigyrau Rajar diwethaf.

Straeon perthnasol