Addysg Rhondda Cynon Taf: dim monitro bellach

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r arolygydd ysgolion yng Nghymru wedi cyhoeddi na fyddan nhw bellach yn gorfod monitro yn fanwl gwasanaethau addysg Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Mi oedd Estyn wedi bod yn cadw golwg ar addysg y sir ond maen nhw'n dweud bod yna welliannau wedi bod dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Erbyn hyn mae safonau a phresenoldeb wedi gwella a tua'r un peth a'r safon gyffredinol ar gyfer Cymru.

Ddwy flynedd yn ôl, o ganlyniad i dan-berfformiad ysgolion, lefelau uchel o absenoldeb a rheoli gwael, dywedodd Estyn bod angen i Rhondda Cynon Taf wella'n aruthrol.

Rwan mae yna ganmoliaeth i'r cyngor am y modd y mae wedi mynd i'r afael â'r problemau.

Dywedodd Clive Phillips, cyfarwyddwr cynorthwyol Estyn, "Dylai'r awdurdod barhau i weithio i godi safonau ar draws yr holl gyfnodau allweddol, a gwella presenoldeb.

"Dylai barhau â'i waith i wella'r modd y mae'n cyflawni ei swyddogaethau craffu hefyd, a datblygu Fframwaith ymhellach fel ei fod yn cyflawni ei rôl yn effeithiol".

Parhau i godi safonau

Dywedodd arweinydd newydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Andrew Morgan: "Mae'r cabinet a'r cyngor wedi ystyried bod hi'n holl bwysig gwella perfformiad addysg a'r canlyniadau ac mae'r dyfarniad yma am y ffordd rydyn ni wedi datblygu yn yr ardaloedd allweddol yn dangos bod ein gweithredoedd wedi talu ffordd."

Yn ôl y cynghorydd Eudine Hanagan sydd efo'r portffolio addysg yn y sir, mi fydd y cyngor yn parhau i drio codi safonau.

"Tra'n bositif, mae'r adroddiad dros dro yn dal i son am nifer o ardaloedd lle mae angen i ni wneud gwelliannau ac mi fydd y cabinet, y broses graffu a swyddogion yn parhau i wneud yn siwr ein bod ni yn canolbwyntio yn llwyr ar yr ardaloedd hynny.

"Rydw i'n hyderus gyda chefnogaeth y cyngor cyfan, athrawon a llywodraethwyr, y gallwn ni wneud y gwelliannau sydd angen a'r newidiadau er mwyn parhau i wneud cynnydd yn y cyfeiriad cywir."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol