Y Gemau Cyfeillgar - yn enwedig rhwng Cymru a'r Alban

Sian Elin Dafydd
yn Glasgow

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r Clydesiders wedi bod yn barod i estyn cymorth a gwên yn ystod y gemau

Mae'r Albanwyr yn cefnogi Cymru!

Yn ôl Brian Davies, pennaeth Tîm Cymru, mae swyddogion tîm yr Alban wedi bod yr un mor falch o lwyddiant cystadleuwyr o Gymru ag y maen nhw o aelodau eu tîm eu hunain.

"Maen nhw wedi rhoi croeso a chefnogaeth anhygoel i ni", meddai "ac wedi ein helpu ni ymhob ffordd posib.

"Mae ein diolch ni yn fawr iawn i bobl yr Alban ac i bobl Glasgow yn arbennig," ychwanegodd.

Mae pobl Glasgow yn groesawgar ac yn gyfeillgar tu hwnt - a nid dim ond y 'Clydesiders' - y gwirfoddolwyr sydd i'w gweld pobman yn rhoi cyfarwyddiadau o sut i fynd o le i le yn Glasgow.

Yn eu crysau coch maen nhw'n edrych yn debyg i gefnogwyr Tîm Cymru.

Sŵn y dorf

Roedd ras 800m Jazz Carlin ar sgriniau mawr yn Glasgow Green - parc cyhoeddus yn nwyrain y ddinas. Wrth i Jazz fynd ar y blaen fe gododd sŵn y dorf, torf oedd yn llawn Albanwyr bron yn gyfan gwbwl.

A phan enillodd hi'r ras daeth bloedd o'r dorf fyddai ddim wedi bod llawer uwch pe bai hi'n nofio yn y pwll yn Abertawe gerbron cynulleidfa Gymreig.

Ond hefyd mae pobl y ddinas yn barod i helpu unrhyw un ac mewn unrhyw ffordd - gan gynnwys y rhai sydd wedi cael un wisgi yn ormod.

Un noson roedd cwpwl yn syllu ar fap yn ceisio cael hyd i ryw le neu'i gilydd, pan ddaeth dyn sigledig atynt, yn igam-ogami o ochr draw'r stryd ar ôl un wisgi'n ormod. Er gwaetha'r cyfan fe lwyddodd yr hen foi i'w rhoi nhw ar ben ffordd i'r cyfeiriad cywir.