Galw am fwy o Gymraeg ar-lein

Cyhoeddwyd

Mae Mentrau Iaith Cymru a BT Cymru wedi galw am fwy o waith hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook.

Mae hyn yn dilyn ymchwil gan y Mentrau ar ran BT Cymru yn edrych ar ddefnydd o'r Gymraeg ar y safleoedd.

Prif gasgliadau'r ymchwil, a ddaeth o ddata gan 400 siaradwr Cymraeg, oedd:

  • Mae oddeutu 25% sy'n defnyddio'r Gymraeg yn rheolaidd bob dydd yn defnyddio Saesneg yn unig neu fwy o Saesneg na'r Gymraeg ar safleoedd cymdeithasol
  • Dywed 95% y byddent yn hoffi defnyddio mwy o Gymraeg ar safleoedd cymdeithasol
  • Mae 65% o'r farn bod iaith y safleoedd cymdeithasol yn dylanwadu ar eu defnydd o'r Gymraeg i ryw raddau

Dywedodd Emily Cole, o Menter Iaith Cymru: "Hyder sy'n bwysig o ran defnydd o'r Gymraeg.

"Mae pobl sy'n hyderus yn y Gymraeg yn llawer mwy tebygol o ddiweddaru eu statws, sylwi ar luniau gwyliau neu drydar yn Gymraeg.

"Ond os nad ydyn nhw'n hyderus, mae'n hawdd i siaradwyr Cymraeg gyfathrebu'n Saesneg ar safleoedd cymdeithasol, ac mae'n debyg bod cyfran sylweddol o siaradwyr Cymraeg yn gwneud hynny.

"Mae ein gwaith yn awgrymu bod ffactorau eraill yn dylanwadu ar ddefnydd o'r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol, rhai ohonynt yn debyg i'r rhai sy'n effeithio bywyd bob dydd ac eraill yn unigryw i'r byd digidol.

"Mae datblygiadau technolegol - megis rhyngwyneb Cymraeg Facebook - yn gam i'r cyfeiriad iawn ac i'w groesawu.

"Rhaid galw ar safleoedd eraill fel Twitter, Linked-In ac Instagram i ddilyn yr un trywydd a helpu i godi proffil y Gymraeg fel iaith ddigidol."

Ymchwil calonogol

Dywedodd Ann Beynon, cyfarwyddwraig Cymru BT: "Mae'r ymchwil yn galonogol oherwydd mae'n awgrymu dymuniad clir gan y rhai a gymrodd ran i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg ar safleoedd cymdeithasol.

"Rydym yn croesawu'r camau gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwaith digidol, megis grantiau technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg, ond mae dyletswydd ar bob un ohonom - sefydliadau, cyrff ac unigolion - i weithredu a gwneud defnydd o'r Gymraeg yn 'normal' yn ein cymunedau ac arlein.

"Yr her wirioneddol o'n blaenau yw symbylu cymaint o siaradwyr Cymraeg â phosibl i ddefnyddio'r iaith yn gymdeithasol ar-lein."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol