Ffrae dros fwriad i ail agor chwarel lechi yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrch wedi ail-ddechrau yn erbyn cais cynllunio i ail agor chwarel yng Ngwynedd.

Mae teulu sydd yn ail-geisio am ganiatâd cynllunio i ail agor chwarel lechi yn Nyffryn Nantlle, Gwynedd wedi bod yn siarad gyda Radio Cymru am eu rhesymau dros wneud hyn.

Gwrthodwyd y cais gwreiddiol gan Gyngor Gwynedd yn gynharach eleni yn dilyn ymgyrch gan drigolion yn cynnwys yr arlunydd Josie Russell. Roedd y pwyllgor cynllunio wedi barnu y buasai ail agor chwarel Dolbebin ger Talysarn yn amharu gormod ar y trigolion a'r amgylchedd.

Mae'r ddeiseb yn erbyn y cais wedi casglu bron i 300 o lofnodion.

160,000 o dunelli

Bwriad Bryn Hughes o Ffridd, Nantlle yw tynnu hyd at 160,000 o dunelli o lechi o'r chwarel dros wyth mlynedd.

Meddai, "teulu o ffermwyr lleol, Cymraeg ydym ni sy'n ceisio ehangu a llwyddo yn y byd economaidd anodd sydd ohoni.

"Rydym ni fel teulu wedi buddsoddi yn y safle hwn er mwyn arallgyfeirio busnes y fferm er mwyn sicrhau dyfodol ein plant yn eu hardal enedigol, a hefyd er mwyn cymryd cam i hybu economi Dyffryn Nantlle.

"Mi fyddai'r caniatâd cynllunio hwn yn sicrhau o leiaf pump o swyddi i bobol leol, mewn ardal sydd wedi ei dynodi yn ardal ddifreintiedig ble mae swyddi yn anodd iawn i'w cael. Mae'n dristwch fod yna agwedd negyddol i'r bwriad gan drigolion, gan fwyaf sydd wedi symud i mewn i'r ardal.

"Ardal lechi yw Dyffryn Nantlle ar ddiwedd y dydd, a pha well ffordd i dyfu economi wledig leol nag ail-gylchu gwastraff sydd wedi ei gloddio yn barod."

'Tu ôl i'n hymgyrch'

Dywedodd llefarydd ar ran ymgyrch Stop Dolbebin: "Mewn tair noson yn mynd o ddrws i ddrws yn Nhalysarn, dim ond wyth o bobol wrthododd arwyddo (y ddeiseb). Mae hynny yn dweud y cyfan.

"Mae'r gymuned y tu ôl i'n hymgyrch i stopio datblygiad Dolbebin."

Ar hyn o bryd nid yw Cyngor Gwynedd wedi penderfynu pryd fydd y cais yn mynd o flaen pwyllgor cynllunio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol