'Steddfod Sir Gâr ar droed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr awyr yn clirio dros y Pafiliwn

Ydi wir, mae wythnos gyntaf mis Awst yma unwaith eto, ac mae'r Eisteddfod Genedlaethol ar droed draw yn Sir Gâr.

Fel arfer, penwythnos cynta'r 'Steddfod yw cyfle'r bandiau pres i serennu.

Heddiw, fe fydd bandiau pres dosbarth pedwar, tri a dau yn cystadlu ar lwyfan y pafiliwn pinc.

Fe fydd y corau cymysg dros 45 mewn nifer yn cystadlu tua amser cinio hefyd.

Yn ogystal, fe fydd seremoni cyflwyno enillwyr prif gystadlaethau adran y Celfyddydau Gweledol toc cyn 18:00, ac fe gawn ni wybod pwy sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain, Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio a'r Fedal Aur am Bensaernïaeth.

Nid dim ond yn y pafiliwn mae'r cystadlu'n digwydd, wrth gwrs.

Mae 'na lu o gystadlaethau'n cael eu cynnal ar y maes. Yn eu mysg heddiw, mae'r unawdau telyn a chwythbrennau dan 16 oed, yn y Pagoda.

O gwmpas y maes, mae disgwyl i'r Babell Lên fod dan ei sang ar gyfer rownd derfynol Talwrn y Beirdd BBC Radio Cymru am 2.45pm.

Yna, fe fydd cyfle i roi teyrnged i Gerallt Lloyd Owen - bydd sesiwn goffa yn cael ei chynnal yn dilyn y Talwrn, i gofio'r Prifardd a'r cyn-Feuryn fu farw ychydig wythnosau yn ôl.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.