Awtistiaeth: Teulu yn colli yn yr Uchel Lys

Claire Dyer
Image caption Mae Claire Dyer wedi dweud wrth ei theulu nad yw hi am fod yn bell oddi wrthynt

Mae teulu merch o Dre-gŵyr sydd ag awtistiaeth ddwys wedi colli eu hachos yn yr Uchel Lys i geisio sicrhau adolygiad barnwrol o benderfyniad Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i'w hanfon i uned arbennig yn Brighton.

Mae Claire Dyer, 20 oed ac sydd hefyd ag anghenion addysgu arbennig yn cael gofal mewn uned yn Abertawe, ond penderfynodd y llys y dylai gael ei symud i Brighton.

Dywedodd mam Claire, Cath Dyer o Abertawe: "Rydym wedi torri ein calonnau bod fy merch yn cael ei symud 230 milltir i ffwrdd.

"Bydd y penderfyniad hwn yn rhwygo ein teulu.

"Mae'n amlwg ei bod hi angen cymorth arbenigol ac er ein bod yn derbyn mai dim ond ateb dros dro yw'r ysbyty y mae ynddo ar hyn o bryd, mae'r ffaith nad oes unrhyw le yng Nghymru yn anodd credu.

"Rydym yn hollol wrthwynebus i weld Claire yn cael eu hanfon gannoedd o filltiroedd i ffwrdd i Brighton".

Mewn datganiad, dywedodd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg: "Ni allwn roi sylwadau yn benodol am yr achos hwn, gan nad oes gennym ganiatâd i wneud hynny.

"Yn anffodus, ar rai achlysuron, ni allwn ddod o hyd i wasanaeth yng Nghymru sy'n gallu darparu'r asesiad, gofal a diogelwch arbenigol iawn sydd eu hangen.

"Os bydd hyn yn digwydd, yna rydym yn cysylltu gyda gwasanaethau arbenigol yn Lloegr."

Straeon perthnasol