Cwis: Datgelu'r Logos

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r logo cyntaf eto.
Disgrifiad o’r llun,
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hwn yn un anodd...
Disgrifiad o’r llun,
Canolfan Mileniwm Cymru.
Disgrifiad o’r llun,
Oedd angen help arnoch chi?
Disgrifiad o’r llun,
Cymorth Cristnogol
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cliwiau ym mhob llun...
Disgrifiad o’r llun,
Gŵyl Tafwyl Menter Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim rhaid gwneud cylch llawn i weld hwn...
Disgrifiad o’r llun,
Golwg360
Disgrifiad o’r llun,
Pa gorff oedd hwn?
Disgrifiad o’r llun,
Mentrau Iaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hwn yn un cyfarwydd iawn i tua hanner ohonoch chi!
Disgrifiad o’r llun,
Merched y Wawr
Disgrifiad o’r llun,
Nôl at y rhai anodd!
Disgrifiad o’r llun,
Theatr Genedlaethol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Oeddech chi'n gweld sêr?
Disgrifiad o’r llun,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Oeddech chi wedi gweld hwn o'r blaen!!
Disgrifiad o’r llun,
Cyfoeth Naturiol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
O un cas! Ond cyfarwydd...
Disgrifiad o’r llun,
Mudiad Meithrin
Disgrifiad o’r llun,
Na... peidiwch dweud wrtha'i!
Disgrifiad o’r llun,
Cronfa Loteri Fawr
Disgrifiad o’r llun,
Unrhyw syniadau?
Disgrifiad o’r llun,
Rondo Media
Disgrifiad o’r llun,
Dewch ymlaen... chi'n gweld hwn yn wythnosol!
Disgrifiad o’r llun,
Y Cymro
Disgrifiad o’r llun,
Canu cloch?
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor Celfyddydau Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Oeddech chi wedi gweld y ddraig hon yn rhywle?
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor Sir Gâr
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim rhaid bod ar faes y 'steddfod i weld hwn
Disgrifiad o’r llun,
S4C
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hwn yn un anodd... efallai
Disgrifiad o’r llun,
Gwasg Carreg Gwalch
Disgrifiad o’r llun,
Edrych yn gyfarwydd!
Disgrifiad o’r llun,
Comisiynydd y Gymraeg
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hwn yn hawdd felly peidiwch protestio!
Disgrifiad o’r llun,
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Disgrifiad o’r llun,
Meddyliwch yn ofalus nawr...
Disgrifiad o’r llun,
Mudiad Efengylaidd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ble'r aeth e? I'r pant?
Disgrifiad o’r llun,
Dŵr Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Oeddech chi'n nabod hwn?
Disgrifiad o’r llun,
Prifysgol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae mis Awst yn brysur iawn i'r corff yma!
Disgrifiad o’r llun,
Cyd Bwyllgor Addysg Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Un arall cyfarwydd?
Disgrifiad o’r llun,
BBC Radio Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mynd o 'steddfod i'steddfod!
Disgrifiad o’r llun,
Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Beth? Pwy?
Disgrifiad o’r llun,
Llenyddiaeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Un arall hawdd...
Disgrifiad o’r llun,
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Nawr pwy oedd rhain?
Disgrifiad o’r llun,
Cwmni Sain
Disgrifiad o’r llun,
A dyma'r un olaf !
Disgrifiad o’r llun,
Y Lolfa
Disgrifiad o’r llun,
Sut wnaethoch chi?