Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Sadwrn 2 Awst / Eisteddfod pictures 2 August

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na groeso mawr ar y Maes / A big welcome awaits visitors to the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr actor Rhys Ifans yn crwydro'r maes heddiw / Actor Rhys Ifans came to the festival today
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod y bandiau pres oedd hi heddiw / The brass bands were in action today
Disgrifiad o’r llun,
Y Pafiliwn - canolbwynt y cystadlu / The pavilion - this is where it all happens
Disgrifiad o’r llun,
Bobi a Jac yn cael hwyl yn y glaw / Enjoying a splash about on the maes
Disgrifiad o’r llun,
Rhodri'r robot yn codi ymwybyddiaeth o ganser y prostad / Rhodri the robot raising awareness of prostate cancer
Disgrifiad o’r llun,
Sara Wyn Walker - enillydd yr ysgoloriaeth i artisiaid ifanc / Winner of the scholarship for young artists
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cyfle i weld cyflwyniad clocsio gan blant yr ardal yn y Tŷ Gwerin / The Tŷ Gwerin folk pavilion hosted a clog dancing performance by local youngsters
Disgrifiad o’r llun,
Maer a Maeres Llanellli yn mwynhau'r ŵyl / The mayor and mayoress of Llanelli enjoying the festivities
Disgrifiad o’r llun,
Lle da i gael signal? / Phone home
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o aelodau grŵp dawns Samba Tawe yn dod â mwy o heulwen i'r maes / Members of Samba Tawe Brazilian dance group bring a bit of glamour to the maes
Disgrifiad o’r llun,
Côr Tonic yn canu ar y Llwyfan Perfformio / Côr Tonic singing on the open air stage
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Guto Harri, Cyfarwyddwr Cyfathrebu News UK, wreiddiau teuluol yn Sir Gâr / Guto Harri, News UK Director of Communications, has family roots in Carmarthenshire
Disgrifiad o’r llun,
Roedd lliw'r awyr yn gweddu i liw'r baneri / The sky matched the colour of these banners
Disgrifiad o’r llun,
Tîm Caernarfon yn paratoi i Ffeinal y Talwrn / Poets from the Caernarfon team prepare for the final of the Talwrn
Disgrifiad o’r llun,
Piano wedi ei addurno gan ddisgyblion Ysgol y Strade / One of the many pianos decorated by pupils from Ysgol y Strade
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r canu yn y bar wedi dechrau / The singing in the bar has started
Disgrifiad o’r llun,
Iechyd da! / Cheers!
Disgrifiad o’r llun,
Adlewyrchiad o'r Pafiliwn ar ddiwrnod cynta'r Eisteddfod / A time for reflection