BBC Cymru Fyw

Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Sadwrn 2 Awst / Eisteddfod pictures 2 August

Published
image captionMae 'na groeso mawr ar y Maes / A big welcome awaits visitors to the Eisteddfod
image captionRoedd yr actor Rhys Ifans yn crwydro'r maes heddiw / Actor Rhys Ifans came to the festival today
image captionDiwrnod y bandiau pres oedd hi heddiw / The brass bands were in action today
image captionY Pafiliwn - canolbwynt y cystadlu / The pavilion - this is where it all happens
image captionBobi a Jac yn cael hwyl yn y glaw / Enjoying a splash about on the maes
image captionRhodri'r robot yn codi ymwybyddiaeth o ganser y prostad / Rhodri the robot raising awareness of prostate cancer
image captionSara Wyn Walker - enillydd yr ysgoloriaeth i artisiaid ifanc / Winner of the scholarship for young artists
image captionRoedd cyfle i weld cyflwyniad clocsio gan blant yr ardal yn y Tŷ Gwerin / The Tŷ Gwerin folk pavilion hosted a clog dancing performance by local youngsters
image captionMaer a Maeres Llanellli yn mwynhau'r ŵyl / The mayor and mayoress of Llanelli enjoying the festivities
image captionLle da i gael signal? / Phone home
image captionRhai o aelodau grŵp dawns Samba Tawe yn dod â mwy o heulwen i'r maes / Members of Samba Tawe Brazilian dance group bring a bit of glamour to the maes
image captionCôr Tonic yn canu ar y Llwyfan Perfformio / Côr Tonic singing on the open air stage
image captionMae gan Guto Harri, Cyfarwyddwr Cyfathrebu News UK, wreiddiau teuluol yn Sir Gâr / Guto Harri, News UK Director of Communications, has family roots in Carmarthenshire
image captionRoedd lliw'r awyr yn gweddu i liw'r baneri / The sky matched the colour of these banners
image captionTîm Caernarfon yn paratoi i Ffeinal y Talwrn / Poets from the Caernarfon team prepare for the final of the Talwrn
image captionPiano wedi ei addurno gan ddisgyblion Ysgol y Strade / One of the many pianos decorated by pupils from Ysgol y Strade
image captionMae'r canu yn y bar wedi dechrau / The singing in the bar has started
image captionIechyd da! / Cheers!
image captionAdlewyrchiad o'r Pafiliwn ar ddiwrnod cynta'r Eisteddfod / A time for reflection