Dydd Sul yn Eisteddfod Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr awyr yn clirio dros y Pafiliwn

Fel arfer, penwythnos cynta'r 'Steddfod yw cyfle'r bandiau pres i serennu.

Ddydd Sadwrn, roedd dosbarth pedwar, tri a dau yn cystadlu ar lwyfan y pafiliwn pinc. Tro dosbarth un yw hi ddydd Sul.

Yna fe fydd rhai o gystadleuwyr ieuengaf y Brifwyl - y rhai dan 12 oed - yn camu ar y llwyfan.

Ond cyn hynny, mae Oedfa'r Eisteddfod yn cael ei chynnal, dan arweiniad y Parchedig Beti-Wyn James.

Testun y bregeth yw 'Efengyl Tangnefedd'.

Yn ogystal, fe fydd llond y llwyfan o blant meithrin bro'r eisteddfod yn cymryd rhan yn y Pasiant Meithrin, 'Côr Anifeiliad ac Adar Sir Gâr'.

Ymysg uchafbwyntiau eraill y dydd yn y Pafiliwn, mae cystadleuaeth y Côr hyd at 35 o leisiau, neu'r 'Côr Pop'. Y dasg i'r corau yw cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth boblogaidd - mae naw côr yn cystadlu.

Mae nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled y maes, yn cynnwys gorymdaith Sioe Cyw ddiwedd y prynhawn, a nifer o gystadlaethau offerynnol yn y Pagoda.

Gyda'r nos, mae disgwyl i'r pafiliwn fod dan ei sang ar gyfer Gymanfa Ganu'r eisteddfod.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.