BBC Cymru Fyw

Bysys gwennol: Steddfod yn ymddiheuro

Published
image captionDywedodd Elfed Roberts mai'r rheswm pam fod pobl wedi profi oedi oedd bod nifer uchel o bobl wedi ceisio parcio yn y maes parcio sydd agosaf ar faes yr Eisteddfod

Wedi i rai ymwelwyr orfod aros dros awr am fysys gwennol i'w cludo rhwng y Maes a'r meysydd parcio, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ymddiheuro.

Fe ddechreuodd y cwyno nos Wener, wrth i rai fu'n gweld y Gala Agoriadol ddweud bod "dryswch" ynglŷn â'r bysys gan fod cynifer o feysydd parcio.

Meddai un, oedd am aros yn ddienw, roedd y bysys yn nodi rhifau'r maes parcio - ond doedd y rhifau hynny ddim yn glir ac felly doedd gan bobl ddim syniad i ba gyfeiriad oedd angen mynd.

Ddydd Sadwrn, fe godwyd y pryderon yn ystod cynhadledd ddyddiol yr Eisteddfod i'r wasg.

Bryd hynny, fe ddywedodd y prif weithredwr, Elfed Roberts ei bod hi'n amhosibl cael pob dim yn iawn o'r dechrau ac y bydd y system yn cael ei addasu fel mae'r wythnos yn mynd yn ei blaen.

'Natur ddynol'

Dywedodd mai'r rheswm pam fod pobl wedi profi oedi oedd bod nifer uchel o bobl wedi ceisio parcio yn y maes parcio sydd agosaf ar faes yr Eisteddfod - y Delta Lakes - gan achosi ciwiau.

Roedd Mr Roberts yn cydnabod mai "natur ddynol" oedd yn gyfrifol am hynny, ac ychwanegodd y byddai newidiadau'n cael eu gwneud nawr fod y broblem wedi dod i'r amlwg.

Ddiwedd prynhawn dydd Sadwrn, roedd y gwefannau cymdeithasol yn llawn negeseuon, gydag ambell un yn dweud eu bod nhw wedi bod yn disgwyl am awr i ddal bws o'r maes yn ôl at eu ceir.

Fe anfonodd Marc Williams drydariad at Cymru Fyw, yn dweud ei fod yn aros am fws i'r maes parcio, ac mai dim ond un oedd yno.

Ymddiheuriad

Nos Sadwrn, daeth ymddiheuriad swyddogol gan yr Eisteddfod Genedlaethol ar Facebook a Twitter.

Yn y neges, mae'r eisteddfod yn dweud eu bod yn ymddiheuro o waelod calon am y problemau, gan ddweud eu bod "wir yn gwneud ein gorau" i geisio eu datrys.