Eisteddfod Genedlaethol Dydd Sul / Eisteddfod pictures Sunday

  • Cyhoeddwyd
Croeso i'r Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Yr awyr las oedd yn croesawu yr ymwelwyr i'r maes heddiw / The clear blue sky welcomed visitors to the maes today
BBC
Disgrifiad o’r llun,
Aled Hughes, Glen Bartlett, Liam Bowen o'r sioe Mewn Undod Mae Nerth sy'n olrhain hanes brwydr Llangyndeyrn yn 1963 / Half a century since the community of Llangyndeyrn won their battle to protect their village from flooding, the Mewn Undod Mae Nerth show is proving a hit this week
Disgrifiad o’r llun,
Enillwyr Bandiau Pres Dosbarth 1, Band Pres Porth Tywyn yn dathlu eu buddugoliaeth / Burry Port Band, winners of the Section 1 Brass Band competition, have worked hard for their trophy
Disgrifiad o’r llun,
Paned o goffi? Handel Walters a Michael Davies, aelodau o Gôr yr Eisteddfod, yn iro'r lleisiau cyn Oedfa’r Bore heddiw / Fancy a coffee? Handel Walters a Michael Davies preparing their voices for the morning service today!
Disgrifiad o’r llun,
'Efengyl Tangnefedd' oedd thema Oedfa'r Bore yn y Pafiliwn heddiw / Some wonderful singing in the Morning Worship this morning
Disgrifiad o’r llun,
Na, nid Huw Chiswell ond Huw Blainey yn diddanu ymwelwyr ar biano coch / No, Elton John wasn't at the Eisteddfod! It's Huw Blainey - tickling the ivories on a red piano
Disgrifiad o’r llun,
Côr Tonic cyn mynd ar y llwyfan a chyn clywed eu bod wedi ennill y gystadleuaeth i gorau hyd at 35 o leisiau / Côr Tonic before singing and winning the competition for choirs with up to 35 voices.
Disgrifiad o’r llun,
Mae pethau'n poethi yn y Steddfod / Things are hotting up in the National Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Brodyr Gregory yn diddanu plant ar faes y Steddfod heddiw / Well known entertainers Adrian and Paul Gregory on the maes today
Disgrifiad o’r llun,
Amser te ym mhabell Tŷ Gwerin / Time for tea at the Tŷ Gwerin folk pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Mair Tomos Ifans yn dysgu alaw werin i Gwenno / Folk performer Mair Tomos Ifans teaches Gwenno a traditional song
Disgrifiad o’r llun,
Defnydd newydd i hen gasetiau yng Nghaffi Maes B / Old cassettes have been recycled as light fittings at Caffi Maes B
Disgrifiad o’r llun,
Mei Gwynedd o'r band Endaf Gremlin yng Nghaffi Maes B lle mae'n cynnal gweithdai yn ystod yr wythnos / Mei Gwynedd of the band Endaf Gremlin at Caffi Maes B where he's leading workshops for budding rock stars
Disgrifiad o’r llun,
Nid aelodau newydd o'r Orsedd ond dyma Gwyneth a David Grindrod yn hyrwyddo pabell Amgueddfa Sirol Sir Gâr / Not a new Druidic Order but Gwyneth and David Grindrod are publicising the Carmarthenshire County Museum stall
Disgrifiad o’r llun,
Morgan a Glyn yn canolbwyntio’n galed ar gadw’r platiau i fyny yn y sesiwn sgiliau syrcas heddiw / Morgan and Glyn concentrating hard on keeping the plates afloat in the circus skills session today
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cyfle i bawb yn y teulu ddysgu gwahanol sgiliau syrcas ym mhabell Maes D / All the family could join in the circus skills session at Maes D, the stall for Welsh learners.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr actor Gwyn Elfyn yng nghynulleidfa Oedfa’r Bore yn y Pafiliwn heddiw. “Dyma’r unig ddiwrnod byddai’n gwisgo tei yr wythnos yma!” meddai. / Actor Gwyn Elfyn, who played Denzil in BBC Wales soap opera Pobol y Cwm, attended the Morning Service in the Pavilion on Sunday morning
Disgrifiad o’r llun,
Blodau'r Maes / The Eisteddfod begins to bloom
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Fung, yn wreiddiol o Lundain ond yn byw erbyn hyn yn Abertawe, sydd yn dysgu Cymraeg / Originally from London, Andrew Fung is learning Welsh now that he lives and works in Swansea
Disgrifiad o’r llun,
Mwy o flodau ar stondin Gardd Fotaneg Cymru / More flowers at the National Botanic Garden if Wales stall