Cip yn ôl ar ail ddiwrnod y Steddfod

  • Cyhoeddwyd
Arwyddion ar maes
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na wybodaeth ddi-ri ar maes - yn cynnwys hyd y daith i'r Ysgwrn, Ystrad Fflur a'r White Horse Tavern!

A dyna ni, penwythnos cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr wedi hedfan heibio.

15,484 ddaeth i'r maes yn Llanelli ddydd Sul (o gymharu â 16,032 yn 2013, a 15,305 yn 2012).

Wedi i fandiau pres dosbarth pedwar, tri a dau gystadlu ddydd Sadwrn, tro dosbarth un oedd hi ddydd Sul.

Band Pres Porth Tywyn aeth â hi, gan gipio prif wobr y bandiau pres yn yr eisteddfod eleni

Fe ddaeth Band Dinas Caerdydd (Melingruffydd) yn ail a Seindorf Arian Deiniolen yn drydydd.

Roedd cyfle i rai o gystadleuwyr ieuengaf y Brifwyl - y rhai dan 12 oed - gamu ar y llwyfan, hefyd.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Criw Cyw yn ymbaratoi at eu gorymdaith ar y maes ddydd Sul

Efallai mai un o binaclau'r dydd ar lwyfan y pafiliwn pinc, oedd y gystadleuaeth i gorau hyd at 35 o leisiau, neu'r 'Côr Pop'. Y dasg i'r wyth côr oedd cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth boblogaidd.

I weld holl ganlyniadau'r dydd, ewch i'n tudalen canlyniadau.

Gallwch hefyd weld rhai o luniau dydd Sul, ewch i'n oriel i weld casgliad ohonynt.

Testun pregeth Oedfa'r Eisteddfod - dan arweiniad y Parchedig Beti-Wyn James - oedd 'Efengyl Tangnefedd'.

Roedd 'na nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled y maes, yn cynnwys gorymdaith Sioe Cyw ddiwedd y prynhawn, a pherfformiad yn adrodd Chwedl Llyn y Fan Fach gan Ddawnswyr Talog yn y Theatr.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.

Disgrifiad o’r llun,
Gethin Page a Cerian Mai Phillips oedd â'r prif rannau yn sioe Dawnswyr Talog yn y Theatr b'nawn Sul