Hywel Dda: cyflwyno cynlluniau dadleuol

  • Cyhoeddwyd
Protest yn y Senedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae protestwyr yn poeni y gallai'r newidiadau beryglu bywydau cleifion

Mae cynlluniau dadleuol i ganoli gofal mamolaeth arbenigol yng ngorllewin Cymru yn dod i rym ddydd Llun.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithredu'r newid, sy'n cynnwys symud gofal ar gyfer genedigaethau cymhleth o Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin.

Mae newidiadau y bwrdd iechyd wedi arwain at brotestiadau.

Fodd bynnag, yn ôl y bwrdd bydd yr unedau yn darparu awyrgylch gartrefol a hamddenol ar gyfer mamau beichiog.

Mae cyfleusterau newydd wedi cael eu creu ar ôl iddo gael ei gyhoeddi bod gwasanaethau dan arweiniad ymgynghorwyr yn Ysbyty Llwynhelyg yn cau.

Arweiniad bydwragedd

Ffynhonnell y llun, Hywel Dda University Health Board
Disgrifiad o’r llun,
Gwariwyd £3m ar gyfleusterau newydd yn y ddau ysbyty

O ddydd Llun, bydd yr unedau dan arweiniad bydwragedd yn y ddau ysbyty.

Yn ôl y bwrdd iechyd, "Os bydd unrhyw beth i awgrymu na fydd yr enedigaeth yn un didrafferth, cewch eich trosglwyddo i'r Uned Dan Arweiniad Ymgynghorwyr yn Ysbyty Glangwili.

"O Ysbyty Llwynhelyg bydd bydwraig yn mynd gyda chi wrth i chi gael eich trosglwyddo. Os bydd angen gofal ychwanegol ar fenywod yn ystod beichiogrwydd, esgor neu eni babi, cynghorir iddynt gael eu babi yn yr Uned Dan Arweiniad Ymgynghorwyr yn Ysbyty Glangwili sy'n cael ei chynnal gan feddygon yn ogystal â bydwragedd."

Roedd gwrthwynebwyr yn poeni y gall cau'r uned gofal plant yn Llwynhelyg beryglu bywydau oherwydd bod rhaid i gleifion deithio yn bellach.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud: "Roedd cyngor y panel arbenigol ar ddyfodol gwasanaethau newydd-anedig Hywel Dda yn glir - byddai ceisio parhau i ddarparu gwasanaeth arbenigol i fabanod newydd-anedig ar draws holl ysbytai Hywel Dda ddim yn ddiogel nac yn gynaliadwy.

"Mae'r gweinidog wedi derbyn cyngor y panel i ddatblygu uned fabanod Lefel 2 fodern yn Ysbyty Glangwili fyddai'n gwasanaethu poblogaeth Sir Benfro mewn ffordd fyddai'n caniatáu i feddygon gynnal eu harbenigedd ac felly ddarparu'r gwasanaeth gorau posib i famau a'u babanod."