Plaid Cymru'n galw am "gyfran deg" i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Jonathan Edwards yn lansio'r ymgyrch

Mae Plaid Cymru wedi lansio ymgyrch i geisio cael yr hyn maen nhw'n galw yn "gyfran deg" o arian i Gymru yn sgil adeiladu HS2.

Mi fydd y rheilffordd yn caniatáu i drenau deithio ar gyflymderau uchel, gan leihau'r amser mae'n cymryd i deithio rhwng Llundain a rhai o brif ddinasoedd Lloegr.

Arian cyhoeddus fydd yn cael ei wario ar y prosiect - mae'r llywodraeth yn rhagweld cost o ryw £43 biliwn ond mae eraill yn honni y gallai fod yn ddwbl hynny.

Yn ôl AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, mi ddylai Cymru gael arian yn sgil y buddsoddiad oherwydd bod arian trethdalwyr Cymreig yn cael ei wario ar brosiect fydd o fudd i Loegr yn unig.

Mae'n amcangyfrif y dylai rhyw £4 biliwn gael ei drosglwyddo i Fae Caerdydd .

'Rheilffordd i Loegr yn unig'

Wrth lansio'r ymgyrch newydd, Cymru ar y Cledrau, dywedodd Mr Edwards bod y cynllun ond am waethygu'r ffaith bod cyfoeth a buddsoddi Prydain yn cael ei ganolbwyntio yn Llundain.

"Mae'r rheilffordd HS2 yn engraifft cwbl glir o fy nadl craidd," meddai.

"Prosiect enfawr ar gost gyhoeddus echrydus sydd wedi ei gynllunio i godi statws economaidd Llundain.

"Rheilffordd sydd ond yn gwasanaethu Lloegr sydd wedi ei dynodi gan y llywodraeth Brydeinig fel prosiect Prydain gyfan, yn cael ei ariannu o bwrs cyhoeddus cyffredinol sy'n cynnwys trethiant Cymru heb iawndal teg i Gymru."

Ymateb y llywodraeth

Yn ôl llefarydd ar ran yr Adran Drafnidiaeth:

"Mae HS2 yn rhan allweddol o'n cynllun economaidd hirdymor ar gyfer y wlad gyfan, gan ddarparu'r capasiti hanfodol ar gyfer galluogi'r DU i gystadlu yn erbyn gweddill y byd.

"Bydd y cynllun yn darparu buddiannau sylweddol i deithwyr yng Nghymru drwy wella'r cyswllt â Phrif Linell y Great Western yng nghyfnewidfa Old Oak Common.

"Bydd teithwyr o ganolbarth Cymru sy'n teithio i Lundain drwy Birmingham hefyd yn gweld budd, wrth i'r amser ar gyfer y rhan honno o'r daith leihau o 41 munud."