BBC Cymru Fyw

Lluniau'r Orsedd / Gorsedd Gallery

Published
image captionKaren Davies yw cyflwynydd y Corn Hirlas / Karen Davies is the presenter of the Horn of Plenty
image captionLlun i'w gadw / A photo for the album
image captionYr actores Gaynor Morgan Rees / Actress Gaynor Morgan Rees
image captionY ffanfferwyr Dewi Corn a Paul Corn Cynan / Dewi Griffiths and Paul Hughes are the official fanfarers
image captionMae Dafydd Frayling o Gaerdydd yn un o'r rhai sy'n cael ei urddo ar gyfrif ei radd / Dafydd Frayling from Caerdydd becomes a member after gaining a degree
image captionCleif Harpwood o'r grŵp Edward H Dafis / Singer Cleif Harpwood
image caption'Y Gwir yn Erbyn y Byd' - arwyddair yr Orsedd ar wisg yr Archdderwydd / The Gorsedd motto, 'The Truth Against the World' is embroidered onto the Archdruid's robe
image captionMae Fflur Dafydd yn gyn enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen / Singer Fflur Dafydd is a former winner of the Daniel Owen Memorial Prize
image captionHapus yn yr haul / Enjoying the experience
image captionY gweinidog Beti-Wyn James / Minister Beti-Wyn James
image captionCafodd y darlledwr Sulwyn Thoma ei urddo i'r wisg wen yn Eisteddfod Meifod 2003 / Broadcaster Sulwyn Thomas was inducted to the Gorsedd yn 2003
image captionW. Gwyn Lewis, Trefnydd Arholiadau'r Orsedd / W. Gwyn Lewis organises the exams for some of the new members
image captionAled Gwyn enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn 1995 / Aled Gwyn was the winner of the Crown at the 1995 Eisteddfod
image captionBydd yr Archdderwydd yn arwain seremoni'r Coroni yn nes ymlaen / The Archdruid will lead the Crowning of the Bard ceremony later
image captionMae cynrychiolwyr o'r gwledydd Celtaidd eraill yn rhan o'r Orsedd / Representatives from other Celtic nations are part of the Gorsedd ceremony
image captionMae cyn brif enillwyr llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn y wisg wen / Last year's winners of the main Eisteddfod competitions are awarded the white robes
image captionMae rhai o enillwyr prif wobrau Eisteddfod yr Urdd yn y blynyddoedd diwethaf ymysg y rhai sy'n cael y wisg werdd / Urdd Eisteddfod winners are among those awarded the green robes