Dydd Mawrth ar y Maes

  • Cyhoeddwyd
Guto Dafydd a'r Archdderwydd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na deilyngdod yn seremoni'r Coroni brynhawn dydd Llun - tybed fydd yr un peth yn wir am brif seremoni ddydd Mawrth?

Wedi dydd Llun prysur ar y Maes - gyda 16,285 o ymwelwyr, y nifer ucha' ers 2009, a theilyngdod ym mhrif seremoni'r Coroni - beth sydd i'w ddisgwyl ddydd Mawrth?

Gwobr Goffa Daniel Owen fydd y brif seremoni, gyda disgwyl i'r cyfan ddechrau tua 16:45.

Y dasg i'r awduron oedd cyflwyno nofel heb ei chyhoeddi, gyda llinyn storïol cryf, a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Ymysg cystadlaethau eraill y Pafiliwn ddydd Mawrth, mae'r unawdau a'r llefaru i rai 16-19 oed, a'r Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer. Bydd yna hefyd sylw i'r cystadlaethau Dawnsio Disgo.

Ddiwrnod ar ôl cofio union 100 mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, bydd yr Athro Gerwyn Williams yn trafod sut aeth Emyr Jones ati i gofio'r gyflafan yn ei gyfrol 'Gwaed Gwirion'. Hon yw Darlith Flynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ym Maes D, bydd yr Archdderwydd Christine James yn cyflwyno gwobrau cyfansoddi i ddysgwyr am 11:30.

Nos Fawrth yn y Pafiliwn, bydd cyngerdd arbennig i ddathlu 70 mlynedd ers sefydlu Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.