BBC Cymru Fyw

Llywodraeth Cymru'n prynu bwthyn Mark Bridger i'w ddymchwel

Published
image copyrightReuters

Mae'r bwthyn ble lofruddwyd April Jones gan Mark Bridger wedi'i brynu gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu ei ddymchwel.

Bydd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, sydd wedi'i amgylchynu gan fryniau, afonydd a choedwigoedd, yn cael ei chwalu.

Mae rhieni April Jones, Coral a Paul, wedi dweud bod sicrhau bod y tŷ'n cael ei ddymchwel wedi bod yn nod ers i Mark Bridger gael ei ddedfrydu i garchar am oes.

Cafodd April Jones ei chipio gan Mark Bridger wrth iddi chwarae gyda'i ffrindiau ger ei chartref ar ystad Bryn-y-Gog, Machynlleth ar 1 Hydref 2012.

'Pwysau anferth oddi ar ein meddyliau'

Cyhoeddwyd y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi prynu'r bwthyn ar Facebook:

"Mae Llywodraeth Cymru wedi prynu'r tŷ ym Machynlleth oedd yn gysylltiedig â marwolaeth ein merch.

"Mae hwn yn bwysau anferth oddi ar ein meddyliau oherwydd bydd y tŷ rwan yn gallu cael ei ddymchwel.

"Roedd colli ein merch yn ddigon drwg, ond mae'r bwthyn wedi bod yn atgof cyson o ddigwyddiadau trasig. Mae ein teulu eisiau diolch i Lywodraeth Cymru am wrando arnom ni ac am ddeall ein hangen i weld y tŷ'n cael ei ddymchwel."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn dilyn trafodaethau gyda'r teulu, mae Llywodraeth Cymru wedi prynu'r adeilad ger Machynlleth yn gysylltiedig â marwolaeth April Jones.

"Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn gweithio gyda'r awdurdod lleol, y teulu Jones a'r gymuned leol i benderfynu ar y dyfodol mwyaf addas ar gyfer y safle, yn dilyn dymchwel yr adeilad."

Credir bod Llywodraeth Cymru wedi talu £149,000 am y bwthyn, y pris a dalwyd amdano yn 2008.

Straeon perthnasol

  • Llofrudd April, Mark Bridger, ddim am apelio yn erbyn dedfryd