Llywodraeth Cymru'n prynu bwthyn Mark Bridger i'w ddymchwel

  • Cyhoeddwyd
Y bwthyn ym mhentref CeinwsFfynhonnell y llun, Reuters

Mae'r bwthyn ble lofruddwyd April Jones gan Mark Bridger wedi'i brynu gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu ei ddymchwel.

Bydd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, sydd wedi'i amgylchynu gan fryniau, afonydd a choedwigoedd, yn cael ei chwalu.

Mae rhieni April Jones, Coral a Paul, wedi dweud bod sicrhau bod y tŷ'n cael ei ddymchwel wedi bod yn nod ers i Mark Bridger gael ei ddedfrydu i garchar am oes.

Cafodd April Jones ei chipio gan Mark Bridger wrth iddi chwarae gyda'i ffrindiau ger ei chartref ar ystad Bryn-y-Gog, Machynlleth ar 1 Hydref 2012.

'Pwysau anferth oddi ar ein meddyliau'

Cyhoeddwyd y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi prynu'r bwthyn ar Facebook:

"Mae Llywodraeth Cymru wedi prynu'r tŷ ym Machynlleth oedd yn gysylltiedig â marwolaeth ein merch.

"Mae hwn yn bwysau anferth oddi ar ein meddyliau oherwydd bydd y tŷ rwan yn gallu cael ei ddymchwel.

"Roedd colli ein merch yn ddigon drwg, ond mae'r bwthyn wedi bod yn atgof cyson o ddigwyddiadau trasig. Mae ein teulu eisiau diolch i Lywodraeth Cymru am wrando arnom ni ac am ddeall ein hangen i weld y tŷ'n cael ei ddymchwel."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn dilyn trafodaethau gyda'r teulu, mae Llywodraeth Cymru wedi prynu'r adeilad ger Machynlleth yn gysylltiedig â marwolaeth April Jones.

"Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn gweithio gyda'r awdurdod lleol, y teulu Jones a'r gymuned leol i benderfynu ar y dyfodol mwyaf addas ar gyfer y safle, yn dilyn dymchwel yr adeilad."

Credir bod Llywodraeth Cymru wedi talu £149,000 am y bwthyn, y pris a dalwyd amdano yn 2008.