BBC Cymru Fyw

Lluniau Dydd Llun yr Eisteddfod / Eisteddfod pictures Monday

Published
image captionCoron Eisteddfod Sir Gâr 2014 - wedi ei chreu gan y gof Angharad Jones / The 2014 National Eisteddfod Crown was created by Angharad Jones
image captionBaneri'r Lolfa Lên / Flags at the Literature tent
image captionDeuawd Gerdd Dant ar ei newydd wedd gan Mei Gwynedd a Gwenan Gibbard / Musicians Mei Gwynedd and Gwenan Gibbard have brought traditional and modern music together
image captionGwên fawr gan Gaynor Morgan Rees yn seremoni'r Urddo'r Orsedd fore Llun / Actress Gaynor Morgan Rees enjoying the Gorsedd proceedings on Monday morning
image captionDafydd Frayling yw un o aelodau newydd yr Orsedd / Dafydd Frayling, one of the new member of the Gorsedd
image captionY Gwir yn Erbyn y Byd yw arwyddair yr Orsedd / The Gorsedd's motto is The Truth Against the World
image captionIfor ap Glyn a Dylan Iorwerth, dau o enillwyr y Goron, yn cael eu ffilmio ar gyfer rhaglen BBC Four / Two former Crown winners, Ifor ap Glyn and Dylan Iorwerth, being filmed for a BBC Four programme
image captionBeth well na disgled o de gan Lydia Williams a Louvaine Freeman o Glwb Merched y Wawr Llanelli / Lydia Williams and Louvaine Freeman from Llanelli are here to help thirsty Eisteddfod-goers
image captionMae hen dderwen Caerfyrddin wedi ei hail-greu ym mhabell Merched y Wawr / The famous oak tree of Carmarthen has been recreated by members of Merched y Wawr
image captionSeiclwyr Tour de Cymru ar eu taith elusennol o amgylch Cymru / Tour de Cymru cyclists on their charity cycle around Wales
image captionGwelais alarch / Graceful as a swan
image captionGwylio animeiddio yn y Lle Celf / Watching an animated film at the Arts Pavilion
image captionIolo ap Dafydd yw un o ohebwyr y Maes ar S4C / Iolo ap Dafydd is reporting from the Maes this week for S4C
image captionTommo a Bryan yr Organ y tu allan i babell Radio Cymru / Radio Cymru presenter, Tommo, entertains at the Eisteddfod
image captionLansiad llyfr newydd Vaughan Hughes, Cymru Fawr: Pan Oedd Gwlad Fach yn Arwain y Byd, yn y Lolfa Lên / A book launch at the Literature tent
image caption"Wedi'r holl waith dros y blynyddoedd, mae'n eithriadol o braf," meddai Guto Dafydd, un o enillwyr ieuengaf y Goron / Guto Dafydd, 24, is one of the youngest ever winners of the Crown at the Eisteddfod