Lladrad £6,000 ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
Maes yr Eisteddfod

Cadarnhaodd yr Eisteddfod bod dwy sêff wedi cael eu dwyn o'r Maes nos Lun. Roedden nhw'n cynnwys oddeutu £6,000 mewn arian mân.

Roedden nhw wedi cael eu cymryd o'r Ganolfan Groeso.

Cafodd y ddwy sêff eu darganfod yn wag yn ddiweddarach. Yn ôl Heddlu Dyfed Powys, roedden nhw wedi cael eu gadael wrth yml y Maes.

Mae plismyn yn dal i ymchwilio i "fyrgleriaeth a ddigwyddodd rywbryd dros nos 4-5 Awst ar Faes yr Eisteddfod yn Llanelli".

Maen nhw'n apelio ar unrhyw un gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw.

Doedd yr Eisteddfod ddim am wneud sylw pellach.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod..