Oriel: Cofio'r Rhyfel Mawr

  • Cyhoeddwyd
Eglwys Gadeiriol Llandaf oedd lleoliad y Gwasanaeth Coffa
Disgrifiad o’r llun,
Eglwys Gadeiriol Llandaf oedd lleoliad y Gwasanaeth Coffa
Y Croesgludwr yn arwain yr orymdaith
Disgrifiad o’r llun,
Y Croesgludwr yn arwain yr orymdaith
Disgrifiad o’r llun,
Y gynulleidfa ar ei thraed i ganu
Disgrifiad o’r llun,
Y gweddïau yn cael eu harwain gan y Canon Aled Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Cantorion Ardwyn Caerdydd yn canu yn ystod y gwasaneth
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gwahoddedigion yn cynnwys Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Archesgob Cymru, Y Parchedicaf Ddr Barry Morgan yn annerch y gynulleidfa
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Gadeirlan yn orlawn ar gyfer y gwasanaeth
Disgrifiad o’r llun,
Gosod torchau a symbolau o goffâd a heddwch
Disgrifiad o’r llun,
Goleuo'r ganwyll i gofio am y miloedd o Gymry gollodd eu bywydau rhwng 1914-1918
Disgrifiad o’r llun,
Baneri'r Lleng Brydeinig yn cael eu codi
Disgrifiad o’r llun,
Cofio aberth y Rhyfel Mawr trwy oleuo canwyll
Disgrifiad o’r llun,
Y ganwyll wedi ei goleuo i goffau y rhai fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf
Disgrifiad o’r llun,
Arddangosfa Rhyfel Mawr Amgueddfa Cymru yn y Gadeirlan