Cynghorydd Powys yn ymddiswyddo am sylw hiliol

  • Cyhoeddwyd
Myfanwy Alexander

Mae Dirprwy Arweinydd Cyngor Powys, Myfanwy Alexander, wedi ymddiswyddo ar ôl iddi ddefnyddio term hiliol mewn cyfarfod o'r cyngor.

Fe wnaeth Myfanwy Alexander ddefnyddio term hiliol am bobl ddu mewn dadl ar wasanaethau iechyd trawsffiniol .

Mewn llythyr at arweinydd y cyngor, dywedodd nad oedd hi'n berson hiliol, a'i bod yn cynnig ei hymddiswyddiad gyda'r "anfodlonrwydd mwyaf".

Dywedodd arweinydd grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ar y cyngor bod y penderfyniad yn un "anochel".

Sylw hiliol

Roedd Ms Alexander, yr aelod cabinet sy'n gyfrifol am addysg a gwasanaethau plant, yn codi pryderon ynglŷn â'r ffordd mae cleifion Cymraeg yn cael eu trin gan staff o Loegr.

Cafodd ei dyfynnu'n dweud: "Rydym yn cael ein trin fel n*****s dros y ffin.

"Mae'n iaith a'n diwylliant yn cael eu sathru dan draed ac mae'n bwnc sensitif iawn.

"Nid ein bai ni yw e nad oes gennym ni ysbyty cyffredinol i fynd iddi."

Roedd hi wedi ymddiheuro am ddefnyddio'r gair ond wedi dweud nad oedd hi'n ystyried ymddiswyddo.

'Dim modd parhau'

Erbyn hyn mae Myfanwy Alexander wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod hi wedi penderfynu ymddiswyddo wedi i'r gwrthbleidiau awgrymu y gallen nhw alw pleidlais o ddiffyg hyder ynddi hi.

Yn ei llythyr at yr arweinydd, dywedodd Ms Alexander ei bod wedi dod i'r amlwg nad oedd modd iddi barhau ar y cabinet.

"Rydw i'n teimlo bod hyn yn anghyfiawn a bod y rhan fwyaf o bobl Powys, o'r hyn rwyf wedi ei weld, yn cytuno gyda fi," meddai.

"Nid ydw i yn berson hiliol ac rydw i'n credu drwy ymddiswyddo, rydw i'n derbyn anfri ar fy nghymeriad sy'n gwbl anghywir."

Ychwanegodd ei bod yn cynnig ei hymddiswyddiad gyda'r "anfodlonrwydd mwyaf", ac y byddai'n cynghori "cynghori unrhyw un sy'n gobeithio gwneud unrhyw wahaniaeth i bobl Powys i beidio â thrafferthu".

'Anochel'

Dywedodd arweinydd y cyngor, Barry Thomas: "Gallaf gadarnhau bod y Cynghorydd Alexander wedi cynnig ei hymddiswyddiad o'r cabinet ar unwaith ac rydw i wedi derbyn yr ymddiswyddiad yma."

Mae Ms Alexander wedi ymddiswyddo o'i rôl fel aelod cabinet, ond mae'n parhau i fod yn gynghorydd dros ward Banwy.

Mae Cyngor Powys yn cael ei arwain gan grŵp o gynghorwyr annibynnol sydd heb fwyafrif cyffredinol, sy'n golygu eu bod yn dibynnu ar gefnogaeth y gwrthbleidiau.

Dywedodd arweinydd grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ar y cyngor, John Morris, bod yr ymddiswyddiad yn "anochel".

"Roedd ei sefyllfa yn anghynaladwy o'r eiliad y dywedodd y geiriau. Mae'n siom nad oedd yr arweinydd wedi ei diswyddo yn syth ac mae'n dangos methiant wrth wneud penderfyniadau ganddo ef a'r cabinet."