Ymchwilio i farwolaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Aberystwyth

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i farwolaeth sydyn dyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cafodd corff y dyn, y mae'r heddlu yn credu iddo fod yn ei 20au, ei ddarganfod am tua 7:00pm, ddydd Llun Awst 4.

Mae teulu'r dyn wedi cael gwybod.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn trin y farwolaeth fel un heb ei hesbonio.

Mewn datganiad ar eu gwefan, dywedodd Canolfan Celfyddydau Aberystwyth y byddai'r ganolfan ar gau ddydd Mawrth, Awst 5, "oherwydd sefyllfa drist tu hwnt i'n rheolaeth".