Ffrae dros ddarlledu bathodynnau côr oedd yn cefnogi Palestiniaid

  • Cyhoeddwyd
Heledd ap Gwynfor
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Heledd ap Gwynfor bod y penderfyniad yn siomedig ac wedi achosi dryswch

Mae aelodau o gôr oedd yn cystadlu ar Faes yr Eisteddfod wedi honni bod BBC Cymru wedi eu rhwystro rhag gwisgo bathodynnau yn cefnogi Palestina wrth berfformio yn y Brifwyl ddydd Mawrth.

Honnodd aelodau o Gôr Seingar y byddai'r BBC yn gwrthod dangos y bathodynnau wrth ddarlledu'r perfformiad yn y Gystadleuaeth dan 35 o leisiau.

Dywedodd un aelod bod y penderfyniad yn "siom".

Ond mae'r BBC wedi dweud mai "camddealltwriaeth" oedd y mater, ac nad oedd problem gyda'r bathodynnau.

'Siom'

Dywedodd un aelod o'r côr, Heledd ap Gwynfor, ei bod hi wedi cael gwybod y tu ôl i'r llwyfan y byddai'r côr yn cael ei ddangos o'r gwddf i fyny, er mwyn osgoi dangos y bathodynnau.

Dywedodd: "Fi'n credu roedd lot o bethau'n digwydd ar gefn y llwyfan ar y pryd, a gwahanol negeseuon yn cael eu paso, a gan bod ni ar fin mynd ar y llwyfan roedd e gyd yn funud olaf ac roedd ambell i berson yn dweud so ni'n cal gwisgo nhw a person arall yn dweud falle bod hawl 'da ni i wisgo nhw ond fydde nhw'n ffilmo o'n gyddfe lan.

"O'n ni ddigon nerfus yn mynd i gystadlu, felly wnaeth pawb dynnu'r bathodynnau ffwrdd."

"Fysa ni'n deall os tase ni'n gwneud rhyw brotest fawr ar lwyfan yr Eisteddfod ond gwisgo bathodyn o'n i yn mynegi empathi a mynegi cydymdeimlad â phobl ddiniwed a phlant a babis sydd yn cael eu bomio'n dragywydd mas yna.

"Dim cymryd ochr yn erbyn ochr arall, dim ond cydymdeimlo gyda phobl sydd yn diodde' mas yn Gaza, dyna'r unig beth oedd 'da ni."

Yn ymateb i'r sylwadau, dywedodd BBC Cymru eu bod yn credu bod negeseuon wedi eu camddehongli yng nghefn y llwyfan.

"Rydym yn meddwl bod camddealltwriaeth wedi digwydd," meddai llefarydd.

"Nid oedd problem gyda'r bathodynnau, a byddai'r BBC wedi darlledu perfformiad y côr pe bydden nhw wedi bod yn gwisgo'r bathodynnau."