Dydd Mercher ar y Maes

  • Cyhoeddwyd
Lleucu Robert, enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2014
Disgrifiad o’r llun,
Lleucu Roberts gafodd Wobr Goffa Daniel Owen ddydd Mawrth - y Fedal Ryddiaith fydd prif seremoni dydd Mercher

Mae'n hanner ffordd drwy'r wythnos ac ar ôl i 15,856 o ymwelwyr ddod drwy'r gatiau ddydd Mawrth, beth fydd yna i'r Eisteddfodwyr fydd yn ymweld â'r Maes ddydd Mercher?

Am yr eildro'r wythnos hon, roedd 'na deilyngdod yn y brif seremoni ddydd Mawrth, gyda Lleucu Roberts, o Gaernarfon, yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen am ei nofel 'Rhwng Edafedd'.

Yn ôl y beirniaid, mae hi'n "nofel gyflawn a chymesur", wedi'i hailddrafftio o fersiwn gynharach a gyflwynwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro yn 2011.

Seremoni'r Fedal Ryddiaith fydd un o'r prif atyniadau yn y Pafiliwn ddydd Mercher, a hynny am 16:30.

O ran y cystadlaethau eraill, bydd yna wledd o ganu ar y llwyfan - gyda'r Unawd Oratorio neu Offeren, yr Unawd Lieder/Cân Gelf a'r Unawd Operatig, i rai rhwng 19-25 oed, i gyd yn cael sylw.

Fel sy'n arferol bellach, bydd y cystadlu yn parhau nos Fercher - gyda'r Unawd o Sioe Gerdd i rai dros 19 oed, Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16-25 oed, a chorau ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer.

Yn ystod y noson, bydd enillydd Tlws y Cerddor yn cael ei gyhoeddi o'r llwyfan toc cyn 19:00, ynghyd ag enillwyr ysgoloriaethau Goffa Wilbert Lloyd Roberts a W. Towyn Roberts yn nes ymlaen.

Byddwn ni hefyd yn cael clywed pwy sydd wedi ei ddewis yn Ddysgwr y Flwyddyn 2014, a hynny mewn noson arbennig ym Mharc y Scarlets, Llanelli.

Gallwch ddarganfod mwy am y pedwar sydd yn y ras eleni yma.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.