Cyngor Wrecsam yn gwrthod cais am grant i Blas Madoc

  • Cyhoeddwyd
Protest
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o brotestiadau wedi bod

Mae cynghorwyr Wrecsam wedi gwrthod cais am grant o £50,000 gan rai sy'n ceisio ailagor Canolfan Hamdden Plas Madoc.

Caeodd y ganolfan ym mis Ebrill fel rhan o gynllun toriadau'r cyngor.

Ond mae Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash wedi paratoi cynllun busnes er mwyn agor y pwll nofio a'r ganolfan hamdden.

Y dyddiad ar gyfer dymchwel yr adeilad yw 30 Medi.

Dydd Mawrth cyflwynodd cynghorwyr Annibynnol gynnig gerbron bwrdd gweithredol yr awdurdod, hynny yw gofyn am grant i helpu dechrau'r broses o wneud ceisiadau am arian.

Gohirio

Maen nhw hefyd wedi galw am ohirio'r dyddiad dymchwel tan ddiwedd mis Hydref.

Ond cafodd y cynnig ei wrthod o chwe phleidlais i ddwy.

Bydd adroddiad gerbron y cyngor ar 9 Medi lle bydd penderfyniad ynglŷn â throsglwyddo'r ganolfan i'r ymddiriedolaeth.

Mae aelodau'r grŵp wedi mynegi eu pryderon y byddai hyn yn golygu ychydig iawn o amser i recriwtio staff newydd.