Refferendwm yr Alban: Dadl deledu

Tomos Livingstone
Uned Wleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Alex Salmond ac Alistair DarlingFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Alex Salmond ac Alistair Darling wedi gwrthdaro mewn trafodaeth deledu fyw ynglyn ä refferendwm annibynniaeth yr Alban.

Dywedodd Prif Weinidog yr Alban fod y wlad dan reolaeth pleidiau San Steffan heb gefnogaeth Albanwyr.

Yn ôl Mr Darling, arweinydd yr ymgyrch 'na', doedd ymgyrchwyr annibyniaeth heb ateb y cwestiynau hanfodol.

Fe fydd pobol yr Alban yn bwrw pleidlais ar Fedi'r 18fed er mwyn penderfynu a ddylai'r wlad fod yn annibynnol.

Dywedodd Mr Darling: 'Mewn chwe wythnos, fe fyddwn ni'n gwneud y dewis pwysicaf i ni wneud erioed yma yn yr Alban - a chofiwch, os ydyn ni'n penderfynu gadael, fydd 'na ddim dychwelyd. Fydd 'na ddim ail gyfle.

Ychwanegodd: 'Allwn ni ddim penderfynu ar sail dyfalu, croesi bysedd a ffydd yn unig'.

Ond dywedodd Mr Salmond fod pleidiau San Steffan wedi cynnig dim ar hyd y blynyddoedd ond 'treth y pen, y dreth stafell wely - a dyma'r un bobol sy nawr yn dweud nad ydyn ni'n gallu rhedeg ein gwlad ein hunain.

'Mae fy nadl i yn un syml - ni all neb, neb o gwbwl, redeg yr Alban yn well na'r bobol sy'n byw a bod yn yr Alban.'

Cytunodd y ddwy ochr i gymryd rhan yn y drafodaeth wedi misoedd o ddadlau.

Roedd Mr Salmond wedi mynnu trafod wyneb-yn-wyneb â'r Prif Weinidog David Cameron, ond mae Stryd Downing wedi dadlau taw Mr Darling sy'n arwain yr ymgyrch 'na'.

Cynhaliwyd y drafodaeth ddwyawr yn fyw gerbron cynulleidfa o 350 yn y Royal Conservatoire of Scotland yn Glasgow.

Yn gynt ddydd Mawrth fe wnaeth David Cameron Ed Miliband a Nick Clegg addo y byddai mwy o bwerau treth yn cael eu datganoli i'r Alban pe bai 'na bleidlais 'na' ym mis Medi. Cyhoeddodd y tri arweinydd ddatganiad ar y cyd yn cefnogi "cryfhau" Senedd yr Alban.

Dywedodd llefarydd ar ran Alex Salmond fod yr addewid yn ailbobiad ("rehash") o hen addewidion.

Wrth ymweld â Chaerdydd fe ddywedodd Nick Clegg wrth BBC Cymru ei fod e'n dymuno gweld addewid trawsbleidiol ynghylch datganoli pellach i Gymru fel yr un ar gyfer yr Alban.