Canlyniadau cystadlaethau cyfansoddi / Results of the composition competitions

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau cystadlaethau cyfansoddi'r wythnos.

All the results from the week's composition competitions.

Dydd Sul 3 Awst

Emyn-dôn i eiriau John Gwilym Jones (82) / Hymn music to the words of John Gwilym Jones (82)

Rob Nicholls

Dydd Mawrth 5 Awst

Cystadleuaeth y Gadair - i Ddysgwyr (123) / Learners' Chair (123)

Elizabeth Jones

Cystadleuaeth y Tlws Rhyddiaith - i Ddysgwyr (124) /Learners' Prose Medal Competition (124)

Catrin Hughes

Sgwrs rhwng dau berson mewn maes awyr - i Ddysgwyr (125) / Conversation at an airport - for Learners (125)

Lesley Maughan

E-bost yn bwcio - i Ddysgwyr (127) / Booking by e-mail - for Learners (127)

Susan Johnson

Adolygiad o lyfr Cymraeg ar gyfer papur bro - i Ddysgwyr (128) / A review of a Welsh book - for Learners (128)

Maria Gunnenberg

Gwaith grŵp neu unigol - Sgwrs trydar ar thema agored - i Ddysgwyr (129) / Group or solo work - for Learners (129)

Rachel Pigott

Paratoi deunydd ar gyfer Dysgwyr (130) / Prepare material for Welsh Learners (130)

Dosbarth Siawns am Sgwrs Nos Llanelli

Englyn: Wyneb (150) / Englyn (Welsh traditional short poem) (150)

Philippa Gibson

Englyn ysgafn: Twyll (151) / Lighthearted englyn (151)

William Lloyd Griffith

Telyneg: Cylch (152) / Lyric (152)

John Gruffydd Jones

Pum englyn milwr: Taith (153) / Five 'englyn milwr' (153)

Annes Glynn

Cywydd (154) / Cywydd (Welsh traditional poem) (154)

Annes Glynn

Soned: Storïwr (155) / Sonnet (155)

Annes Glynn

Cerdd gaeth (156) / Poem in strict metre (156)

Vernon Jones

Dydd Mercher 6 Awst

Cerdd rydd (157) / Poem in vers libre (157)

Huw Jones

Cerdd ddychan/ddigri: Y Bleidlais (158) / Satirical/funny poem (158)

Dai Rees Davies

Chwe phennill telyn (159) / Six short folk poems (159)

John Meurig Edwards

Ysgoloriaeth Emyr Feddyg (160) / Emyr Feddyg Scholarship (160)

Marged Tudur

Stori Fer (165) / Short Story (165)

Robat Powell

Ysgrif (166) / Article (166)

Ellis Roberts

Portread o gynefin neu fro (167) / Portrait of your locality (167)

Hefin Wyn

Dydd Iau 7 Awst

Adolygiad (168) / Review (168)

Hefin Wyn

Trydar (169) / Tweet (169)

Owain Llyr Evans

Erthygl olygyddol mewn papur newydd (170) / Newspaper editorial (170)

Huw Prys Jones

Erthygl neu erthyglau papur Bro (171) / Article (171)

Helen O'Shea Ellis

Dyddiadur (172) / Diary (172)

Atal y wobr

Rhyddiaith greadigol ar unrhyw ffurf (173) / A piece of creative prose in any genre (173)

Dafydd Guto Ifan

Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y wladfa ar hyd eu hoes (174) / Competition for those who have lived in Patagonia all their lives (174)

1. Gweneira Davies de Quevedo

2. Nantlais Evans

Dydd Gwener 8 Awst

Cyfansoddi dwy fonolog wrthgyferbyniol (108) / Two contrasting monologues (108)

Rhodri Trefor

Cyfansoddi sgript comedi sefyllfa (109) / Script for a sitcom (109)

Atal y wobr / Prize withheld