Corff Arthur Jones wedi ei ddarganfod ar Ynys Creta

  • Cyhoeddwyd
Arthur JonesFfynhonnell y llun, Jeffrey Jones
Disgrifiad o’r llun,
Aeth teulu a ffrindiau i'r ynys i helpu chwilio am Arthur Jones

Mae mab Arthur Jones o Ddinbych wedi cadarnhau bod corff ei dad wedi cael ei ddarganfod ar Ynys Creta.

Aeth Mr Jones, 73 oed, ar goll o'i westy ger Chania ar yr ynys ar Fehefin 19.

Cafodd y corff ei ddarganfod yn pwyso ar goeden ar dir garw yn y wlad.

Yn ôl Jeff Jones, cafodd corff ei dad ei adnabod yn ffurfiol nos Lun.

Dywedodd bod ei dad wedi marw'n dawel a heddychlon a chafwyd hyd i'r corff mewn ardal anial iawn.

Yn ôl archwiliad post mortem doedd dim prawf fod Mr Jones wedi dioddef o unrhyw gyflwr meddygol.

Dywedodd Jeff Jones fod yr awdurdodau yn credu fod ei dad o bosib wedi dioddef o ddiffyg hylif ac effaith y gwres tanbaid.

Mae trefniadau yn cael eu gwneud i ddod a'r corff yn ôl o wlad Groeg.

Ffynhonnell y llun, Family via Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Mr Jones 40 mlynedd o brofiad fel cerddwr

Dywedodd yr heddlu bod lleoliad y corff yn cyd-fynd a'r syniad bod Mr Jones wedi ei daro yn wael wrth fynd am dro.

Ddydd Llun, dywedodd ei fab ei fod yn drist cael newyddion am ei dad o'r diwedd, ond bod rhyw gysur mewn gwybod ei fod wedi marw yn gwneud yr hyn oedd yn ei fwynhau.

Roedd pryderon am Mr Jones ar ol iddo fethu a chyrraedd y maes awyr ar gyfer ei daith adref ar Fehefin 24.

Dros yr wythnosau diwethaf mae swyddogion Heddlu Gogledd Cymru, timau achub mynydd a ffrindiau a pherthnasau Mr Jones wedi teithio i Ynys Creta i helpu i chwilio amdano.

Roedd ymgyrch ar wefan Facebook i ddod o hyd iddo wedi cael cefnogaeth dros 3,000 o bobl, a dywedodd y Prif Weinidog David Cameron y byddai'n "gwneud popeth yn ei allu" i helpu.

Dywedodd Jeff Jones y byddai digwyddiad i ddathlu bywyd ei dad yn Ninbych ddydd Sadwrn, a byddai llyfr cydymdeimlad yn cael ei roi yn llyfrgell y dref yn fuan.