Rhannu straeon o wefan y BBC

Published

Mae rhai o dudalennau gwefan y BBC bellach yn cynnwys dolenni sy'n mynd â chi i wefannau cymdeithasol allanol. Mi fedrwch chi ddefnyddio'r rhain i rannu tudalennau'r BBC sydd o ddiddordeb ichi gyda'ch ffrindiau a'ch cysylltiadau ar y safleoedd allanol hynny.

Er nad yw'r BBC yn y DU yn rhoi dolen i unrhyw safle mewn cyfnewid am arian, nwyddau na gwasanaethau, rydyn ni yn rhan o'r we ehangach ac mae llawer o'n defnyddwyr yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol a gwasanaethau nodi tudalennau. Rydyn ni eisiau ichi allu rhannu a rhoi sylwadau ar ein cynnwys os hoffech chi, ac mae'r dolenni yma'n ei gwneud hi'n haws ichi wneud hynny

Sut mae rhannu'n gweithio?

Mae'r safleoedd yma i gyd yn rhad ac am ddim i'w defnyddio ac mae angen ichi gofrestru gyda nhw. Unwaith rydych chi wedi cofrestru gallwch ddechrau rhannu dolenni.

Does dim angen cyfrif BBC arnoch chi i wneud hyn. Pan fyddwch chi'n clicio ar logo gwefan arall byddwch yn gadael gwefan y BBC ac yn mynd i'r wefan gymdeithasol honno. Fydd y BBC ddim yn gofyn ichi am unrhyw wybodaeth bersonol yn ystod y broses hon.

Cofiwch: pan rydych chi'n clicio ar ddolen sy'n mynd â chi i safle allanol fel Facebook neu Twitter, bydd gofyn ichi ddilyn telerau defnyddio a pholisi preifatrwydd y wefan honno. Drwy glicio ar y dolenni yma, cofiwch hefyd y gallai'r wefan rydych chi'n rhannu'ch tudalen BBC gyda hi osod cwci yn eich porwr.

Beth sy'n digwydd pan rydw i'n defnyddio dolen ar eich tudalennau i rannu eitem?

Mae rhannu erthygl yn broses syml. Wrth ichi fynd ymlaen i unrhyw un o'r gwefannau allanol sydd ar gael - Facebook, Twitter, Delicious, Digg, Reddit neu StumbleUpon - bydd neges yn ymddangos sy'n gofyn ichi fewngofnodi i'r safle hwnnw (os nad ydych chi wedi gwneud yn barod) ac yna bydd y ddolen yn cael ei rhannu.

Pa wasanaethau ydych chi'n rhoi dolenni iddyn nhw?

Ar hyn o bryd mae gennym ni fotymau amlwg i'ch helpu i ddefnyddio dau safle - Facebook a Twitter - a 'dewislen rannu' sy'n eich galluogi i gysylltu â rhai eraill - Delicious, Digg, StumbleUpon a Reddit.

Sut ydych chi'n penderfynu pa wefannau rydych chi'n rhoi dolenni iddyn nhw?

Rydyn ni wedi dewis y gwefannau cymdeithasol mwyaf perthnasol i'n defnyddwyr drwy edrych ar faint o bobl sy'n dod at wefan y BBC o'r safleoedd hynny, pa mor gydnaws ydyn nhw'n dechnegol, a faint o bobl sy'n eu defnyddio yn gyffredinol. Mae'r holl wasanaethau rydyn ni wedi eu dewis yn rhad ac am ddim i bobl fynd iddyn nhw ar hyn o bryd. Rydyn ni'n cadw golwg ar y gwahanol wefannau cymdeithasol sydd ar gael ac yn adolygu hyn yn gyson.

Pam fod Facebook a Twitter yn fwy amlwg na'r lleill?

Rydyn ni'n adlewyrchu'r gwefannau mae pobl yn y DU yn dewis eu defnyddio. Ar hyn o bryd Facebook yw'r rhwydwaith cymdeithasol mwyaf ac, er fod gan Twitter gynulleidfa lai na Facebook, mae'n tyfu'n gynt nag unrhyw wefan gymdeithasol arall. Mae gan y ddwy wefan hefyd y gallu technegol i alluogi pobl i rannu tudalennau.

Telerau Defnyddio a Pholisi Preifatrwydd

Gallwch ddysgu mwy am y telerau sydd ynghlwm â defnyddio gwefan y BBC a sut mae'r BBC yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi ym Mholisi Defnyddio'r BBC a Pholisi Preifatrwydd y BBC