Cadarnhad y bydd seremoni i longyfarch Tîm Cymru

  • Cyhoeddwyd
Cymry llwyddianus yn y gemau Olympaidd ar daith yng Nghaerdydd yn 2012Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Cymry llwyddianus y Gemau Olympaidd ar daith yng Nghaerdydd yn 2012

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd dathliad ar gyfer Tîm Cymru yn dilyn eu llwyddiant yng Ngemau'r Gymanwlad.

Bydd derbyniad cyhoeddus ar 10 Medi yn y Senedd. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar y cyd gan Carwyn Jones a Llywydd y Cynulliad, y Fonesig Rosemary Butler.

Enillodd Tîm Cymru 36 o fedalau yn ystod y gemau gan dorri'r record flaenorol o 31 medal yng ngemau Manceinion yn 2002. 27 medal oedd targed y tîm am eleni.

Dywedodd Carwyn Jones: "Rydyn ni mor falch o Dîm Cymru a'u llwyddiant anhygoel yn Glasgow. Er gwaetha' rhwystrau cynnar, aeth y tîm ymlaen i ragori a churo targed a oedd eisoes yn uchelgeisiol...

"Rwy'n siwr y bydd y cyhoedd yn croesawu'r cyfle hwn i ddathlu llwyddiant Tîm Cymru a rhoi iddyn nhw'r croeso adre' maen nhw'n ei haeddu!"

Llwyddiant

Dywedodd Llywydd y Cynulliad: "Roeddwn wrth fy modd i dreulio tridiau gyda Thîm Cymru yn ystod y gemau... mae hi ond yn deg ein bod ni'n eu croesawu nhw'n ôl gyda ffanffer ar risiau'r Senedd er mwyn i'r cyhoedd allu ymuno â nhw wrth ddathlu eu llwyddiant."

Yn ôl Brian Davies, Chef de Mission Tîm Cymru: "Mae'r tîm yma yn dîm sydd wedi torri record, gan ddod â mwy o fedalau yn ôl nag unrhyw dîm arall o Gymru yn y gorffennol.

"Mae cefnogaeth y cyhoedd, yn Glasgow a nôl adre yng Nghymru, wedi bod yn holl bwysig, cyn y Gemau ac yn ystod y Gemau.

"Bydd y seremoni yng Nghaerdydd yn gyfle gwych i bobl Cymru ddod at ei gilydd i ddathlu'r cyfan."

Dywedodd y seiclwr Geraint Thomas, un o'r pump enillodd fedal aur, ei fod yn cefnogi'r dathliad ym mhrifddinas Cymru.

"Syndod i fi oedd dychwelyd o'r Gemau Olympaidd a gweld pa mor groesawgar oedd pobol.

"Byddai'n wych 'se'r athletwyr ifanc yn cael cyfle i weld pa mor gefnogol yw pobol Cymru."