Joella Price yw Dysgwr y Flwyddyn 2014

Joella Price
Image caption Joella Price yn derbyn y wobr mewn seremoni ym Mharc y Scarlets

Dynes sydd wedi treulio blynyddoedd yn byw yn America, Awstralia, Lloegr a Malta, cyn dychwelyd i Gymru ddwy flynedd yn ôl yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn 2014

Mewn seremoni arbennig ym Mharc y Scarlets, Llanelli, nos Fercher - fel rhan o weithgareddau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr - cyhoeddwyd mai Joella Price, sy'n wreiddiol o Bort Talbot, oedd yn fuddugol.

Ar ol derbyn y wobr dywedodd Joella: "Mae pawb yn gallu dysgu Cymraeg os ydy nhw'n cael y cyfle."

Dysgodd Joella, sydd nawr yn byw yng Nghaerdydd, ychydig o Gymraeg yn yr ysgol, ond dim digon iddi allu cynnal sgwrs.

Aeth i'r coleg yn Abertawe, a dechreuodd fynychu dosbarthiadau nos, ond wrth iddi symud o le i le, fe ddaeth yn anodd i barhau gyda'r gwersi.

Pan symudodd i Nottingham yn 2009, ymunodd â'r Gymdeithas Gymraeg yn y ddinas, a bu hefyd yn gwylio S4C ar-lein.

Ar ôl dod yn ôl i Gymru i weithio yn yr uned gofal dwys yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd, fe ailgydiodd yn y cyfle i ddysgu Cymraeg ac erbyn hyn mae hi hanner ffordd drwy Gwrs Uwch Dau.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Adroddiad Gwenllian Glyn

Rhestr fer

Dywedodd ei bod yn defnyddio'r Gymraeg yn ei gwaith gyda chleifion bob dydd, ac mae'n falch o allu gwisgo bathodyn Iaith Gwaith ar y ward.

Mae Joella'n awyddus i fod yn diwtor Cymraeg rhan amser, ac mae hefyd yn dysgu Cymraeg i'w chariad.

Y tri arall ar y rhestr fer eleni oedd Nigel Annett, o Ogledd Iwerddon yn wreiddiol, Susan Carey, o Lundain yn wreiddiol, a Holly Cross, a gafodd ei magu a'i haddysgu yn Llundain.

Cafodd Tlws Dysgwr y Flwyddyn ei gyflwyno gan Terry a Catrin Stevens.

Mae Joella yn derbyn £300 - rhodd gan Eglwys Annibynnol Heol Awst, Caerfyrddin. Derbyniodd y tri ymgeisydd arall dlysau llai, oddi wrth Terry a Catrin Stevens, a £100 yr un, eto gan Eglwys Annibynnol Heol Awst.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.

Image caption Joella Price, Holly Cross, Susan Carey a Nigel Annett yn y seremoni