Harddu'r Maes: Defnydd da o arian?

  • Cyhoeddwyd
Baneri ar y Maes
Disgrifiad o’r llun,
Un o amcanion y prosiect harddu oedd cyflwyno mwy o liw i Faes y Brifwyl
Disgrifiad o’r llun,
Ddylech chi ddim mynd ar goll ar y Maes eleni, gydag arwyddion lliwgar fel hyn o gwmpas y lle
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tap enfawr ar y Maes wedi tynnu tipyn o sylw
Disgrifiad o’r llun,
Piano'r Scarlets yn barod i ganu 'Sosban Fach'?
Disgrifiad o’r llun,
Tybed beth yw'r stori tu ôl i'r piano yma?

Os 'da chi'n ymweld â Maes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, mae'n bosib y gwnewch sylwi fod rhywbeth ychydig bach yn wahanol.

Mae mwy o liw, mwy o faneri a mwy o bianos lliwgar. Felly be sy'n mynd ymlaen?

Fe benderfynodd Cyngor Celfyddydau Cymru roi grant o £50,000 ar gyfer "harddu'r maes" a cheisio rhoi gwell profiad i Eisteddfodwyr.

Gwyn Eiddior ydy'r cyfarwyddwr artistig a gafodd y dasg o droi'r arian yn harddwch.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Y prif obaith oedd creu maes mwy cartrefol...

"Mae 'na faneri... mae 'na dipyn o liw, arwyddion newydd, ond hefyd mae'n cydlynu 'chydig o brosiectau arbennig gyda dipyn o artistiaid lleol.

"Mae Mared Lenny wedi creu murlun, 'da ni yma o flaen cerflun o Adrian Rowlands sydd wedi cael ei gomisiynnu, mae 'na bwmp wedi ei ysbrydoli gan hanes y Maes fel gwaith ffowndri.

"Mae 'na blant lleol wedi gwneud paneli graffiti ac addurno pianos, felly mae 'na dipyn o amrywiaeth o bethau i ddod a 'chydig o ysbryd gŵyl a mwy o hiwmor ar y Maes."

Roedd rhai pobl a gafodd eu holi gan BBC Cymru ar y Maes yn hoffi'r addurniadau'n fawr ond roedd eraill yn cwestiynu a oedd gwario £50,000 ar "harddu" mewn adeg o lymder ariannol yn ddoeth.

Oes gennych chi farn un ffordd neu'r llall? Beth am ei rhannu trwy anfon e-bost i cymrufyw@bbc.co.uk?

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.