Blas o ddigwyddiadau dydd Iau yn Eisteddfod Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
Baneri ar y Maes
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl diwrnod prysur arall ar y Maes ddydd Iau

Roedd hi'n ddiwrnod prysur o gystadlu ddydd Mercher, gyda'r perfformio yn parhau yn y Pafiliwn yn y nos.

Mae 'na deilyngdod wedi bod ym mhob un o'r prif seremonïau hyd yma.

Dydd Mercher, fe grëodd Lleucu Roberts hanes drwy sicrhau'r dwbl', gan gipio'r Fedal Ryddiaith ddiwrnod ar ôl ennill Gwobr Goffa Daniel Owen.

Mae gobaith nawr y bydd y llwyddiant yn parhau ac y bydd teilyngdod yn seremoni'r Fedal Ddrama, fydd yn digwydd am 17:00 brynhawn Iau.

Cyhoeddwyd mewn noson arbennig ym Mharc y Strade nos Fercher mai Joella Price, yn wreiddiol o Bort Talbot ond nawr yn byw yng Nghaerdydd, yw Dysgwr y Flwyddyn 2014.

Bydd hi'n cael ei hanrhydeddu ar lwyfan y Pafiliwn am 10:30 ddydd Iau.

Felly hefyd Goronwy Wynne, o Sir y Fflint, fydd yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr am ei gyfraniad i fyd natur a botaneg.

Gwobr Goffa Osborne Roberts fydd un o brif gystadlaethau'r Pafiliwn yn y prynhawn, sef Rhuban Glas yr unawdwyr.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.