Ail orsaf radio Gymraeg yn y blynyddoedd nesaf?

Anna Glyn
BBC Cymru Fyw

  • Cyhoeddwyd
Betsan Powys

Mae golygydd Radio Cymru wedi dweud bod angen edrych ar y posibilrwydd o gael ail orsaf radio Gymraeg yn y blynyddoedd nesaf.

Wrth siarad yn narlith Goffa Owen Edwards dywedodd Betsan Powys bod datblygiadau technegol yn "agor cil y drws".

"Os yw DAB {radio digidol} yn dod i'r gogledd-orllewin erbyn 2014 - dyna oedd nod gwreiddiol y cwmni datblygu - yna ar bapur wedyn mae potensial i wrandawyr droi i wrando yn ddigidol."

Roedd grŵp Dyfodol I'r Iaith wedi cynnig y syniad o ddwy orsaf wahanol ychydig fisoedd yn ôl, un i'r ifanc a'r dysgwyr, ac un arall yn wasanaeth mwy cynhwysfawr at weddill y gynulleidfa. Adeg hynny dywedodd Betsan Powys nad oedd 'na gyllideb i wneud hynny.

'Her y gystadleuaeth'

Dyw'r sefyllfa ddim yn wahanol o ran hynny. "Nid sôn am ail orsaf draddodiadol Gymraeg yng nghornel y stafell ydyn ni… does dim arian i hynny. Dyw hwnna ddim wedi newid," meddai.

"Beth wedes i oedd mod i'n cytuno y byddai yn beth da i Radio Cymru tase 'na ail orsaf radio Gymraeg o ryw fath ar gael. Mi fyddai'r her o'r gystadleuaeth yn dda.

"Ond mae rhaid i ni fod yn onest am y 'ryw fath' na. Fi wedi neud hi yn glir iawn. Mae 'na ddatblygiadau technegol yn digwydd nawr sydd yn agor y cil y drws.

"Yn hytrach na dweud 'da ni ddim yn mynd i gael ail orsaf Gymraeg, mae'n caniatáu i ni feddwl fymryn yn wahanol ac wrth i'r cil drws technegol yna agor, bod ni yn dweud 'Reit - beth mae'r gynulleidfa Gymraeg eang iawn 'na eisiau? Pwy sydd yn y sefyllfa orau i gynhyrchu hynny a diwallu'r galw yna?"

'Dangos awch'

Tra'n cydnabod bod yna her newid y ffordd mae rhywun yn gwrando, mae'n dweud bod yn rhaid i'r gynulleidfa symud efo'r oes os ydyn nhw am fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf.

"Os ydy cynulleidfa Radio Cymru eisiau dewis, does dim dewis gyda nhw ond trio lawrlwytho y pethe sydd 'na nawr a dangos bod 'na awch yna nawr.

"Does dim pwynt galw am ddewis os nad ydyn nhw yn barod i fod mor flaengar â phosib fel gwrandawyr a rhoi cyfle i ni gynnig dewis iddyn nhw. Dwi'n gwybod bod hi yn haws dweud na gwneud."

Dyw golygydd Radio Cymru ddim yn dweud o reidrwydd mai'r BBC fyddai yn cynnig darpariaeth arall. "Nid cyfrifoldeb y BBC yn unig yw hwn. Dw i ddim yn deud bod 'na ddim cyfrifoldeb arnom ni, ond dyw e ddim jest ar ein 'sgwydde ni.

"Ac wrth ddweud mod i yn meddwl bydde cael ail orsaf radio Gymraeg - o ble bynnag y daw hi - yn beth da i Radio Cymru, dwi'n taflu'r drws yn llydan iawn yn agored i ddarlledwyr eraill."