Cip 'nôl: Dydd Mercher yn y Brifwyl

  • Cyhoeddwyd
Lleucu Roberts

Mae'n siŵr y bydd hi'n cymryd dipyn o amser i Lleucu Roberts fynd o un pen o'r Maes i'r llall o hyn ymlaen!

Os oedd 'na rai yn ei llongyfarch ddydd Mawrth ar ennill un wobr, mawr fydd edmygedd pobl ohoni am fod yn fuddugol eto ddydd Mercher a hynny yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith.

Cyfrol ar y thema 'Gwrthdaro' oedd y dasg. Wrth draddodi'r feirniadaeth roedd Catrin Beard yn canmol y ffordd roedd hi'n llwyddo i drin iaith "yn gyson glefyd, a'i champ yw peidio â gwthio'r gelfyddyd i'ch wyneb".

Disgrifiad o’r llun,
Eiliad i feddwl ar y Maes ddydd Mercher

19,004

Er bod 'na ddisgwyl glaw doedd dim rhaid ymbalfalu am y got law. Mi arosodd hi'n sych ac mi ddaeth na 19,004 i weld y 'Croeso' ar y bryn. 19,626 oedd y ffigwr y llynedd.

Mae darlith Betsan Powys wedi agor y drws ar gyfer trafodaeth bellach am ail orsaf radio yn y Gymraeg. Mi allai hyn ddigwydd, meddai, yn sgil "datblygiadau technegol." Ond "ail agor cil y drws" mae DAB ac FM meddai hi.

Yn ddiweddarach nos Fercher, cawsom wybod mai Joella Price yw Dysgwr y Flwyddyn eleni. Roedd 'na bedwar yn y ras i gyd - Nigel Annett, Susan Carey, Holly Cross, Joella Price. Ond Joella, o Bort Talbot yn wreiddiol, ond sy'n byw yng Nghaerdydd bellach, dderbyniodd y tlws gan Terry a Catrin Stevens mewn seremoni ym Mharc y Scarlets.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Sioned Eleri Roberts ei hanrhydeddu mewn seremoni yn y Pafiliwn nos Fercher

Sioned Eleri Roberts wnaeth ennill Tlws y Cerddor. Roedd y tlws yn cael ei roi am waith i ensemble llinynnol, mewn un symudiad neu fwy. Dywedodd un o'r beirniaid, Lyn Davies: "Mae wedi darganfod ffordd i ddianc o rigol y dull minimal a chyflwyno rhywbeth dramatig a hudol."

Cystadlu

Nid Lleucu Roberts oedd yr unig un i lwyddo fwy nag unwaith yn y Brifwyl. Roedd Steffan Rhys Hughes a Gethin Lewis ill dau wedi dod yn 1af,2il neu 3ydd mewn sawl cystadleuaeth. Ac mae'n siŵr bod y dyfodol yn ddisglair i Nansi Rhys Adams, ddaeth yn 3ydd yn y gystadleuaeth cân o Sioe Gerdd i rai o dan 19 oed, a hithau ond yn 10 oed.

Disgrifiad o’r llun,
Cynhyrchiad dawns theatr newydd Ceirw

Tra bod ymwelwyr efallai yn synnu o weld pobl mewn lifrau gwyrdd, glas a gwyn, wedi hen arfer mae'r Eisteddfodwyr selog. Ond efallai bod gweld dau garw ar y Maes wedi bod yn dipyn o sioc i nifer.

Peidiwch â phoeni, dawnswyr mewn gwisgoedd oedden nhw, a gallwch weld mwy o luniau difyr y dydd yn yr oriel luniau yma.

I weld pob math o bethau eraill o Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, cliciwch yma i fynd i'n gwefan Eisteddfod arbennig.

Disgrifiad o’r llun,
Pa well ffordd i goesau bach osgoi'r mannau mwdlyd ar y maes? Elen a Morgan yn mwynhau lifft gyda Tadcu