Arestio chwe dyn yn dilyn cyrchoedd cyffuriau

  • Cyhoeddwyd
car heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dynion eu harestio yn dilyn cyrchoedd yng Nghaernarfon, Bodelwyddan a Manceinion.

Mae ymgyrch Heddlu Gogledd Cymru yn erbyn troseddau difrifol yn parhau ar ôl i chwech o ddynion gael eu harestio ddydd Mercher ar amheuaeth o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon mewn ardaloedd yng Ngwynedd a Môn.

Cafodd y dynion eu harestio yn fuan ar ôl 15:00 yn dilyn cyrchoedd yng Nghaernarfon, Bodelwyddan a Manceinion, mae'r chwech yn aros i gael eu holi mewn gorsafoedd heddlu lleol.

Mae'r chwech o ddynion yn eu 20au cynnar a 30au canol yn dod o ardaloedd Caernarfon, Manceinion a Swydd Gaerhirfryn.

Atal cyffuriau rhag cyrraedd y stryd

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Arwyn Jones, sy'n arwain yr ymgyrch:. "Mae'r arestiadau wedi digwydd fel rhan o frwydr Operation Scorpion yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol yn y rhanbarth ac yn benllanw cyfnod hirfaith o gasglu a dadansoddi gwybodaeth. Yn ogystal â'r chwech a gafodd eu harestio rydym hefyd wedi atal swm o gyffuriau rheoledig rhag cyrraedd y stryd.

"Fel rhan o ymgyrch Scorpion mae nifer o warantau chwilio o dan y Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau wedi eu cynnal ar hyd a lled y rhanbarth yn ddiweddar.

"Hoffwn ddiolch i'r gymuned leol am eu cymorth a'u cefnogaeth a diolch yn arbennig iddyn nhw am eu hamynedd a'u cydweithrediad yn ystod yr ymgyrch hon er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol yn ein cymdeithas, a dyma yw ein blaenoriaeth."

Ychwanegodd: "Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am gamddefnydd o gyffuriau anghyfreithlon gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu fel arall drwy Taclo'r Taclau ar 0800 555 111."