Nyrs yn pledio'n euog i naw cyhuddiad o esgeulustod

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Tywysoges Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae 14 aelod o staff wedi cael eu gwahardd rhag gweithio yn yr ysbyty

Mae nyrs 30 oed wedi pledio'n euog i naw cyhuddiad o esgeulustod bwriadol wrth ofalu am gleifion mewn ysbyty ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Rebecca Jones wedi cyfaddef ei bod wedi ffugio nodiadau yn dangos lefelau siwgr yng ngwaed cleifion tra'r oedd yn gweithio ar Ward 2 o Ysbyty Tywysoges Cymru.

Roedd Rebecca Jones yn gweithio ar y ward strôc yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac yn gofalu am gleifion bregus, gan gynnwys henoed nad oedd â'r gallu meddyliol i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain.

Nid yw'r ddwy nyrs arall sydd wedi eu cyhuddo o droseddau tebyg wedi cyflwyno pledion yn ystod gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd.

Mae cyfanswm o 14 aelod o staff wedi cael eu gwahardd rhag gweithio yn yr ysbyty tra bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

Yn siarad ar ôl y gwrandawiad heddiw dywedodd Gareth Williams, mab un o gleifion Jones:

"Rydym fel teulu yn drist iawn, mae'n ddiwrnod trist iawn, nid oes unrhyw un yn ennill na cholli mewn achos fel hyn, mai'n anffodus ei bod wedi gorfod dod i hyn, ond fel teulu rydym yn hynod siomedig."