Gwahardd chwaraewr rygbi am ddefnyddio steroidau

  • Cyhoeddwyd
Rhys PugsleyFfynhonnell y llun, Wigan Warriors
Disgrifiad o’r llun,
Mae Rhys Pugsley wedi cael ei wahardd am ddwy flynedd ar ôl profi'n bositif am steroidau

Mae un o flaenwyr mwyaf addawol Cymru, Rhys Pugsley, sy'n chwarae rygbi i glwb Rhyfelwyr Wigan, wedi cael ei wahardd am ddwy flynedd ar ôl profi'n bositif am steroidau.

Gwnaeth Rhys Pugsley, sy'n 19 mlwydd oed, ei ymddangosiad cyntaf dros Gymru ar ei ben-blwydd yn 18, ac mae wedi bod yn aelod allweddol o academi Wigan.

Cadarnhaodd y clwb fod Pugsley, sy'n wreiddiol o Gasnewydd, wedi cyfaddef cymryd steroidau anabolig ar un achlysur a'i fod yn derbyn cyfrifoldeb lawn am ei weithredoedd.

Mae canlyniadau'r prawf yn codi cwestiynau difrifol ynglŷn â sut mae chwaraewyr ifanc yn cael eu denu i ddefnyddio cyffuriau gwella perfformiad.

'Gadael ei hun a'r clwb i lawr'

Dywedodd Kris Radlinski, rheolwr cyffredinol clwb rygbi Wigan, mewn datganiad:

"Mae Rhys wedi bod yn gwbl onest drwy gydol y broses ac mae wedi ymddiheuro i holl staff hyfforddi Wigan, y chwaraewyr a'r noddwyr am ei weithredoedd, sydd wedi gadael ei hun a'r clwb i lawr.

"Bydd y clwb yn ei gefnogi drwy'r cyfnod anodd hwn, ac mae'r chwaraewr yn y broses o lunio rhaglen adsefydlu ei hun, fydd yn digwydd ar ôl y cyfnod o edifeirwch a argymhellir. "

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyfreithiol Corff Gwrthgyffuriau'r DU, Graham Arthur:

"Dylai athletwyr ddeall mai o 1 Ionawr 2015 bydd y math yma o drosedd yn arwain at waharddiad awtomatig am bedair blynedd. Mae Côd Gwrthgyffuriau'r byd yn ymdrin â'r rheiny fel Rhys Pugsley, sy'n dewis cymryd y cyffuriau hyn yn fwriadol, mewn modd difrifol."

Mae Pugsley wedi ei wahardd o bob cystadleuaeth tan 14 Mai, 2016.