Teithwyr wedi gosod eu carafanau ar safle Primin Môn

  • Cyhoeddwyd
Carafannau ar Stad Ddiwydiannol Mona

Gyda llai nag wythnos tan ddechrau Sioe Môn mae teithwyr wedi gosod eu carafannau ar un o'r safleoedd sy'n hanfodol ar gyfer cynnal y digwyddiad.

Mae'r safle, ar dir sy'n berchen i Gyngor Môn, ac yn rhan o Barc Diwydiannol Mona yn cael ei ddefnyddio fel maes parcio ar gyfer tua 60,000 o ymwelwyr dros ddau ddiwrnod y Sioe.

Nid yw'r trefnwyr yn gallu gwneud unrhyw sylw ar hyn o bryd, ond maent yn gobeithio bydd y mater wedi'i ddatrys cyn gynted â phosibl.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn:

"Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau y bydd safle Parcio a Theithio Sioe Môn ar gael. Mae swyddogion y Cyngor yn gwneud cais am Orchymyn Llys ac yn obeithiol y bydd yn cael ei sicrhau a'i weithredu cyn gynted â phosib.

"Petai'r cais, am ryw reswm yn aflwyddiannus, byddwn yn barod i gydweithio gyda threfnwyr y Sioe a Heddlu Gogledd Cymru er mwyn sicrhau nad yw'r digwyddiad mawreddog a phwysig yma'n cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd."

Bydd trefnwyr y sioe yn gyfrifol am y safle o hanner nos, nos Iau.