Cynghorydd Sir Benfro yn ymddiswyddo

  • Cyhoeddwyd
Y Cynghorydd Stephen JosephFfynhonnell y llun, Pembrokeshire council
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cynghorydd Stephen Joseph wedi ymddiswyddo o'r grŵp sy'n rheoli Cyngor Sir Benfro.

Mae Cynghorydd, Stephen Joseph, wedi ymddiswyddo o'r grŵp sy'n rheoli Cyngor Sir Benfro gan honni fod ei blaid wedi 'amddiffyn' y prif weithredwr rhag derbyn cosb.

Mae Prif Weithredwr Cyngor Sir Benfro, Bryn Parry Jones, yn destun ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw. Mae'r llu'n ymchwilio i honiadau bod Mr Jones wedi derbyn taliadau anghyfreithlon.

Fis diwethaf pleidleisiodd y cyngor i beidio â chymryd camau pellach yn erbyn y prif weithredwr i'w orfodi i ad-dalu taliadau anghyfreithlon. Roedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod i'r casgliad bod y taliadau dderbyniodd Bryn Parry Jones yn anghyfreithlon.

Mae'r Cynghorydd Stephen Joseph wedi gadael y Grŵp Annibynnol Plws (GAP) gan honni bod difaterwch y cyngor wedi ei 'wthio' i ymddiswyddo gan alw'r system gabinet yn 'ddrwg'.

Gwleidyddiaeth a hunan-les

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Fedrai ddim cyd-fynd â beth maen nhw'n wneud, maen nhw'n ei amddiffyn o, dyna sy'n digwydd.

"Rydw i wedi treulio amser yn trio eu darbwyllo nhw (GAP) bod teyrngarwch i Bryn Parry Jones yn anghywir - rydw i wedi trio'n galed i wneud iddyn nhw weld synnwyr.

"Mae'r cynghorwyr cyffredin GAP yn cytuno'n llwyr - pan nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw beth ynglŷn â'r mater?"

Dywedodd y Cynghorydd Joseph mai gwleidyddiaeth a phryder am hunan-les sydd ar fai:

"Rydw i'n meddwl bod aelodau eraill o'r cabinet yn poeni y bydd eu rôl nhw'n cael eu cwestiynu."

Cyfrifoldeb am 'gamgymeriadau'

Mae Stephen Joseph, sy'n cynrychioli Aberdaugleddau, wedi dweud bod y prif weithredwr yn gyfrifol am nifer o 'gamgymeriadau' sydd wedi eu gwneud gan y cyngor yn ddiweddar, gan gynnwys achos gweithiwr ieuenctid, Mike Smith, a gafodd ei ddiswyddo gan y Cyngor cyn mynd ymlaen i gamdrin bachgen.

Yn ôl y Cynghorydd Joseph: "Tydw i ddim yn derbyn nad oedd y Prif Weithredwr yn ymwybodol o'r sefyllfa ynglŷn â Mike Smith a tydw i ddim yn derbyn y dylai fod yn ddiogel rhag y drefn ddisgyblu mae pob gweithiwr wedi'i ymrwymo i hi. Dylai gael ei wahardd dros dro tra mae'r ymchwilaid yn mynd yn ei blaen."

Mae'r Cynghorydd Joseph bellach yn bwriadu sefyll fel cynghorydd annibynnol, gan ysgrifennu at ei gyd-gynghorwyr i egluro ei sefyllfa.

Ymateb y Cyngor

Mae'r Cynghorydd Jamie Adams wedi ymateb i'r ymddiswyddiad drwy ddweud: "Rydw i'n drist bod Steve wedi penderfynu gadael y Grŵp Annibynnol Plws. Doeddwn i ddim o reidrwydd yn cytuno ag ef drwy'r amser, ond roeddwn i'n parchu ei ymrwymiad i gyflawni gwelliannau ar gyfer trigolion Aberdaugleddau, ymrwymiad rydw i'n rannu.

"Tydw i ddim yn derbyn y darlun mae Steve wedi ceisio'i greu yn ei lythyr i gynghorwyr. Mae gan Sir Benfro wasanaethau da sy'n parhau i wella, y gyfradd treth cyngor isaf yng Nghymru, a thaliadau isel am lawer o'n gwasanaethau, yn enwedig i'w gymharu â siroedd eraill.

"Rydw i'n falch bod y mwyafrif o fy nghyd-gynghorwyr wedi anwybyddu'r ffraeo dibwys sy'n denu sylw rhai, gan yn hytrach ganolbwyntio ar faterion hir dymor.

"Rydw i hefyd yn ddiolchgar i'r aelodau hynny sydd wedi ceisio cymryd rhan yn ein hymdrechion i wella perthnasau o fewn yr awdurdod. Mae'n rhaid blaenoriaethu dyfodol Sir Benfro dros unrhyw ddymuniad i fodloni'r rheiny sy'n ysgrifennu penawdau'r papurau newydd".