Hart: dim newid penderfyniad M4

  • Cyhoeddwyd
Traffordd yr M4

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi dweud wrth BBC Cymru na fydd hi'n newid ei phenderfyniad ynglŷn â'r cynlluniau ar gyfer yr M4 ger Casnewydd, er gwaethaf y bygythiad o her gyfreithiol.

Gan siarad am y tro cyntaf ers i'w phenderfyniad ynglŷn â'r M4 wynebu'r posibilrwydd o adolygiad barnwrol, dywedodd Ms Hart, "cyn belled â'm marn i ar y mater, bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen."

Dydd Gwener diwethaf, dywedodd Cyfeillion y Ddaear Cymru eu bod nhw'n fodlon mynd â Llywodraeth Cymru i'r llys dros eu penderfyniad, oni bai eu bod nhw'n ail-gychwyn y broses ymgynghori.

Y cynllun gwerth £1 biliwn yw'r cynllun buddsoddi cyfalaf mwyaf i'w gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Y 'llwybr du' a'r 'llwybr glas'

Mis diwethaf cyhoeddodd Ms Hart y llwybr oedd wedi'i ddewis ar gyfer y draffordd newydd, a hwnnw oedd y 'llwybr du', fydd yn rhedeg rhwng cyffordd 23 a 29.

Y llwybr du oedd un o dri llwybr posibl a gyflwynwyd yn ystod cyfnod ymgynghori Llywodraeth Cymru mis Medi diwethaf.

Roedd llwybr glas wedi'i gyflwyno fel pedwerydd dewis dri mis yn ddiweddarach gan yr arbenigwr trafnidiaeth, yr Athro Stuart Cole.

Wedi ymroi i'r penderfyniad

Mewn llythyr at Lywodraeth Cymru, dywedodd cyfreithwyr ar ran Cyfeillion y Ddaear Cymru bod y llwybr glas wedi cael ei anwybyddu ynghyd â chodi pryderon ynglŷn â'r rhagolygon traffig oedd wedi eu defnyddio i gyfiawnhau'r draffordd.

Mae'r Gweinidog wedi dweud yn y gorffennol ei bod hi'n disgwyl her gyfreithiol, ond ychwanegodd heddiw "fel llywodraeth rydym ni wedi ymroi i'r penderfyniad a wnaed am yr M4.

"Rydw i'n meddwl fy mod i wedi bod yn siarad am yr M4 ers cyn i mi gael fy ethol i'r Cynulliad.

"Ar fy nesg i, fel gweinidog, mae hwn wedi cyrraedd, fi yw'r gweinidog sydd wedi gwneud y penderfyniad a hynny gyda chefnogaeth y cabinet, a chyn belled â'm marn i ar y mater, bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen."

Ymateb Cyfeillion y Ddaear Cymru

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi ymateb i sylwadau Edwina Hart drwy ddweud eu bod nhw'n "edrych ymlaen at ddarllen ymateb Llywodraeth Cymru er mwyn gweld os ydyn nhw'n gallu cyfiawnhau eu cynlluniau arfaethedig ar gyfer yr M4."