Huw Edwards yn trafod newyddiaduraeth Gymreig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Huw Edwards yn trafod newyddiaduraeth Gymreig ar faes yr Eisteddfod

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Iau, bu'r darlledwr Huw Edwards yn trafod safon newyddiaduraeth yng Nghymru'r dyddiau hyn, gan ddweud ei fod wedi gwella dros y blynyddoedd.

Cyfeiriodd at raglen newyddion ar S4C, a'r ffaith ei fod yn "rhagori cryn dipyn ar yr hen ddarpariaeth."

Ychwanegodd ei fod o wedi teimlo ers amser bod angen cyflwyno newidiadau i'r rhaglen newyddion sydd bellach yn cael ei galw yn Newyddion 9.

"Roedd angen i'r sianel feddwl am newyddion yn wahanol. O'n i'n credu hynny'n gryf ac o'n i'n credu hynny ddegawd yn ôl, gyda llaw, ac mi oedd y sianel yn araf iawn, iawn, iawn i fanteisio ar newyddion o safbwynt creu cynulleidfa."

Mae'n dweud bod hi'n bwysig bod y rhaglen yn cynnig rhywbeth sydd ddim ar gael ar newyddion arall a bod hynny'n digwydd gyda Newyddion 9.

"Pam ddylech chi wylio newyddion ar S4C os yw e'n mynd i fod yr un peth o ran cynnwys a Newyddion 6 ar BBC neu Wales Today neu beth bynnag? Mae angen cael blas gwahanol."

'Slot cyson'

Yn ôl y newyddiadurwr, mi ddylai rhaglen newyddion gael ei darlledu yn ystod yr oriau brig ac mewn slot cyson. Mae'n dweud bod yr hyn wnaeth ITV ychydig yn ôl - sef newid yr amser newyddion o 22:00 i amseroedd eraill - wedi bod yn gamgymeriad.

Erbyn hyn mae'r hen amser yn ôl.

"Maen nhw wedi colli'r plot. Does dim ffyddlondeb os chi'n mynd i ddiystyru eich gwylwyr.

"Y peth pwysig i'r sianel yw bod yn gyson, cadw at y slot, adeiladu'r slot."

Denu gwylwyr a'u dal nhw mae rhaglenni newyddion teledu yn ei farn o, ac mae'n dweud bod y ffigyrau ar BBC1 yn dangos hynny.

"Mae unrhyw un sydd yn creu schedule ac yn deall hynny yn mynd i ddeall pam bod BBC 1 fel mae e.

"Beth yw asgwrn cefn BBC 1, sef y sianel fwyaf poblogaidd ym Mhrydain? Newyddion un, chwech a deg - dyna asgwrn cefn y sianel ac mae 'na reswm da iawn am hynny, sef bod y rhaglenni yma'n denu nifer o wylwyr yn gyson, yn rheolaidd ac yn ddibynadwy."

Awch am raglenni ffeithiol

Wrth siarad ym mhabell S4C ar y maes yn Llanelli, soniodd y darlledwr am raglenni Cymraeg mae o wedi eu gwneud ar gyfer y sianel.

Mi fydd 'Creu Cymru Fodern' yn cael ei darlledu ymhen ychydig - rhaglen yn sôn am hanes Cymru - a rhaglen arall yn olrhain pum canrif o hanes Cymry Llundain, sef 'Cymru estron'. Huw Edwards fydd hefyd yn cyflwyno cyfres ar benblwydd Patagonia yn 150 oed.

Mae'n dweud bod yna "gynulleidfa iach" ar gyfer rhaglenni ffeithiol a'i fod yn falch bod yna fuddsoddi ynddyn nhw rwan.

"O safbwynt S4C, mae darparu cyfresi fel hyn...cyfresi o ansawdd uchel, wedi eu saethu yn gelfydd,wedi eu golygu yn dda a gyda chynnwys da - mae 'na alw amdanyn nhw."