Gaza: Pwyllgor Argyfyngau Brys (DEC) Cymru yn lansio apêl

  • Cyhoeddwyd
Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae mwy na 10,000 o unedau tai wedi eu dinistrio.Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae mwy na 10,000 o unedau tai wedi eu dinistrio.

Mae Pwyllgor Argyfyngau Brys Cymru (DEC Cymru) yn lansio apêl i helpu'r rhai sydd wedi eu heffeithio gan y gwrthdaro yn Gaza.

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn annog pobl i ymateb i'r apêl.

Bydd y prif ddarlledwyr i gyd yn darlledu Apêl Argyfwng Gaza gan gynnwys y BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, Sky ac S4C.

Ers i Israel ddechrau ar ei hymgyrch yn Gaza ar 8 Gorffennaf mae tua 1,875 o bobl wedi cael eu lladd yn Gaza.

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod mwy nag 85% o'r marwolaethau yn sifiliaid.

Mae 64 o filwyr Israel wedi marw, a thri o sifiliad yn Israel.

'Dirfawr angen'

Yn ôl y Pwyllgor Argyfyngau Brys mae "dirfawr angen" lloches, bwyd, dŵr glân, adnoddau i'r cartref a gofal meddygol ar y cannoedd ar filoedd o bobl sydd wedi ffoi o'u cartrefi.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua hanner miliwn o bobl wedi gorfod gadael eu cartrefi ers 8 Gorffennaf

Meddai Kirsty Davies, Cadeirydd DEC Cymru: "Wedi pedair wythnos o wrthdaro mae Gaza ar ei gliniau. Mae dros hanner miliwn o bobl wedi eu gorfodi i ffoi o'u cartrefi, a does gan filiwn a hanner ddim ffordd o gael dŵr yfed glân neu gyfleusterau glanweithdra.

"Mae nifer o bobl yn byw mewn llochesi dros dro y Cenhedloedd Unedig sy'n or-boblog, ond mae dal angen bwyd ac eitemau cartref sylfaenol arnynt, pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol. Mae nifer angen cymorth a gofal meddygol ar frys, ond mae cyflenwadau'r ysbytai yn prinhau".

Cyfrannu ar y Maes

Bydd casgliad ar gyfer apêl DEC Cymru yn cael ei gynnal wrth brif fynedfa Maes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dywedodd Kirsty Davies: "Rydym yn ddiolchgar iawn i drefnwyr yr Eisteddfod am gefnogi'r apêl ac rydym yn gobeithio y bydd eisteddfodwyr yn fodlon cyfrannu."

Yn ôl Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts: "Rydym yn falch o gefnogi, a rhoi cyfle i ymwelwyr i'r Maes i gyfrannu tuag at yr apêl."

'Dyletswydd'

Dywedodd Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru: "Mae pobl mewn angen taer yn Gaza. Ni allwn gilio rhag hynny a gwneud dim oherwydd ofn cael ein clymu mewn sefyllfa wleidyddol gymhleth. Mae gennym gymaint o ddyletswydd i ymateb gyda chariad at eu hanghenion dyngarol sylfaenol ag a fyddai gennym i'r rhai yn ein teuluoedd a'n cymunedau ein hunain.

"Mae'n rhaid i ni hefyd weddïo dros bawb sy'n dioddef a gweddïo am ddatrysiad parhaus i ddod â'r gwrthdaro ofnadwy hwn i ben".