Edrych 'mlaen at ddiwrnod ola' Eisteddfod Sir Gâr 2014

  • Cyhoeddwyd
Arwydd ar faes yr Eisteddfod / Signpost
Disgrifiad o’r llun,
Pa ffordd i Faldwyn a'r Gororau? Mae blwyddyn i gyrraedd yno beth bynnag!

Ar ôl y diwrnod prysura' ar y Maes hyd yma'r wythnos hon - gyda 20,384 yn dod drwy'r gatiau yn Llanelli ddydd Gwener - beth sydd i'w ddisgwyl ar ddiwrnod ola' Prifwyl Sir Gâr?

Ar ôl teilyngdod ym mhob un o'r prif seremonïau'r wythnos hon, does dim seremoni yn y Pafiliwn ar y Sadwrn ola', wrth gwrs, ond bydd digon o gystadlu.

Ymhlith yr uchafbwyntiau bydd y corau meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer, a dros 45 mewn nifer. Felly hefyd Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn - Rhuban Glas y llefarwyr, Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i'r cantorion gwerin, a Thlws Coffa Lois Blake i'r dawnswyr.

Ddechrau'r pnawn bydd Llywydd yr Ŵyl, Syr John Meurig Thomas - a gyflwynodd y Ddarlith Wyddoniaeth yn gynharach yn yr wythnos - yn cyflwyno ei araith ar lwyfan y Pafiliwn.

Bydd y cystadlu'n parhau gyda'r nos, gydag enillwyr y cystadlaethau unawdau lleisiol yn mynd ben ben â'i gilydd yng Ngwobr Goffa David Ellis - y Rhuban Glas. Cyn cloi'r cystadlu am flwyddyn arall, cawn hefyd glywed pwy yw Côr yr Ŵyl eleni.

Cofiwch y gallwch edrych yn ôl ar holl ganlyniadau'r wythnos yma.

Ac os am edrych ar luniau'r Brifwyl, cofiwch am orielau lluniau Cymru Fyw.

Dathlu'r deugain

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mynediad am Ddim yn hen gyfarwydd â pherfformio yn yr Eisteddfod

Wrth ddathlu'r 40 eleni, bydd Mynediad am Ddim yn cloi Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr gyda gig arbennig ar Lwyfan y Maes nos Sadwrn.

Er eu bod yn hen gyfarwydd â pherfformio yn y Brifwyl ac ar hyd a lled Cymru, dyma'r tro cynta' i'r grŵp - a ddaeth ynghyd yn 1974 ym Mhrifysgol Aberystwyth - berfformio ar Lwyfan y Maes.

Digon i edrych 'mlaen ato, felly, wrth i Brifwyl Sir Gâr dynnu tua'r terfyn.

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan .