Urddo aelodau newydd yr Orsedd yn yr haul

  • Cyhoeddwyd
Tywydd braf wrth orymdeithio i Gylch yr Orsedd fore Gwener
Disgrifiad o’r llun,
Gorymdeithio at Gylch yr Orsedd yn yr haul tanbaid fore Gwener

O dan haul crasboeth yng Nghylch yr Orsedd fore Gwener, roedd sawl aelod yn gwisgo sbectol haul ac yn edrych braidd yn anghyfforddus yn eu lifrau trymion.

Roedd yn ddiwrnod balch iawn i deuluoedd y rhai oedd yn cael eu hurddo, a digon o dynnu lluniau ac ambell un o'r dorf yn defnyddio eu ffonau i gael llun slei o'r 'selebs'.

Y siarad ymlith rhai wrth wylio'r seremoni oedd faint o ddillad oedd o dan y wisg wen, werdd neu las am ei bod hi mor gynnes!

Stephen Jones a'i siorts

Shorts a fflip flops oedd gan y chwaraewr rygbi Stephen Jones, a gafodd y wisg las. Doedd o ddim yn teimlo bod yr haul yn rhy greulon - mae'n siwr ei fod wedi arfer efo tywydd poeth Ffrainc!

"Ma shorts 'da fi 'dan hwn so dim rhy ffol, diolch byth," meddai wrth Cymru Fyw.

"Diolch byth bod hi ddim rhy dwym mas 'ma!"

Dywedodd ei bod yn "anrhydedd fawr" a bod y seremoni yn un arbennig iddo fo am ei fod yn fachgen lleol.

"Nes i fwynhau'r diwrnod, y ffaith bod y 'steddfod lawr yn Llanelli eleni yn rhywbeth special iawn. Oedd e'n moment prowd."

Wrth i'w enw barddol gael ei ddatgelu - sef 'Crwt Bro Myrddin' - roedd y dorf wrth ei bodd, ag yntau'n gyn ddisgybl yn yr ysgol honno.

Disgrifiad o’r llun,
Doedd Stephen Jones ddim yn teimlo'r gwres yn ei siorts!

Diwrnod heulog i Haf

Un arall gafodd fonllefau a churo dwylo gwyllt wrthi iddi gael ei hurddo oedd Haf Thomas. Mae'r ferch o Lanrug wedi casglu cyfanswm o £45,000 at achosion da.

"Dw i'n teimlo yn ffantastig a deud y gwir," meddai. "Mae'n anrhydedd fawr bod fi yn cael fy nerbyn i'r Orsedd a 'dw i yn edrych ymlaen rŵan ar seremoni'r Cadeirio. 'Dw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Haf Thomas yn 'teimlo'n ffantastig' ac yn edrych 'mlaen at seremoni'r Cadeirio yn y pnawn

Aled Sion yn Gymro balch

Gwisg las gafodd Aled Sion Davies, a'i enw barddol 'Aled yr Arth' yn dod â gwên.

Ag yntau newydd ennill medal arian yng Ngemau'r Gymanwlad, ac aur Olympaidd am daflu pwysau yn Llundain yn 2012, roedd o'n teimlo bod cael ei urddo yn rhywbeth arwyddocaol:

"Pwysig iawn achos ma' rhaid i ni ddathlu bod yn Gymraeg ac atgoffa pawb bod ni'n Gymraeg a beth i ni wedi gwneud."

Roedd y profiad yn cymharu'n ffafriol ag ennill y medalau, meddai.

"Mae e lan 'na. Dw i'n mynd i gofio hwn am byth, 'dw i'n gwybod hwnna. Ma' popeth fi yn neud, fi yn trial neud e am Gymru achos fi mor falch bod yn Gymro. Felly mae pethau fel hyn yn special iawn."

"Dw i'n meddwl mai hwn ydy'r anrhydedd mwyaf allwn ni'r Cymry dderbyn," meddai Roy Griffiths, oedd yn aelod o'r grŵp gwerin Plethyn ac yn ymgynghorydd addysg ym Mhowys. Mae'n derbyn y wisg werdd.

"Mi oedd o yn sioc cael y gwahoddiad i ymuno ond rwy'n teimlo'n hynod o falch," ychwanegodd.

Disgrifiad o’r llun,
Yr urddo'n brofiad bythgofiadwy, meddai Aled Sion Davies

Sioc braf i Tegwen Morris

Sioc hefyd gafodd Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Merched y Wawr.

"Dw i'n hoffi bod gyda phobl, felly roedd cael y llythyr 'na trwy'r post yn sioc fawr ond yn sioc braf iawn hefyd.

"Dw i'n gwneud y gwaith am 'mod i yn ei fwynhau e a 'dw i'n gwybod pa mor weithgar mae ein haelodau ni ar draws Cymru. Felly, mewn ffordd, i'r aelodau i gyd mae hyn."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Tegwen Morris ei bod yn derbyn yr anrhydedd ar ran holl aelodau Merched y Wawr

Arfon Haines Davies yn 'nerfus'

Teimlo'r nerfau oedd y darlledwr Arfon Haines Davies.

Fo oedd un o brif gyflwynwyr ITV Cymru am dros 30 mlynedd felly wedi hen arfer â bod o flaen y camera, ond roedd yn "nerfus ofnadwy" yn y seremoni, ac yn cydnabod bod y diwrnod yn un llawn emosiwn.

"Cafodd fy nhad ei urddo yn 'steddfod y mwd yn Abergwaun ddiwedd yr 80au a 'dw i'n gwbod y bysa fo'n falch iawn.

"Ella bod o'n edrych lawr arna' i, dwn i'm. Mi fysa fo wedi bod yn falch iawn ac mae hynny yn golygu llawer."

Yn ôl Mab o'r Mans - ei enw barddol - mae'n bwysig bod traddodiad yr Orsedd yn para.

"Dw i 'n credu ti jest eisiau edrych ar y rhestr o bobl gafodd eu hanrhydeddu. 'Dw i yn teimlo yn anheilwng iawn.

"O'n i yn sefyll drws nesa' i Aled Davies, medal aur yn y Gemau Olympaidd, medal arian rŵan yng Ngemau'r Gymanwlad, a Stephen Jones a nifer, dim jest enwau cyfarwydd ond enwau anghyfarwydd i mi mewn ffordd. Ac wedyn mae rhywun yn sylweddoli be' yn union ma' nhw wedi cyfranu i Gymru."

Mi fydd o'n gobeithio am ddiwrnod ychydig yn oerach y flwyddyn nesa'.

Wrth gael ei holi pa mor boeth oedd hi yn y wisg, ei ateb oedd: "Well i mi gyfri cyn deud y gair sy'n dod i'r meddwl...Ond poeth iawn."

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.

Disgrifiad o’r llun,
Mab o'r Mans fydd Arfon Haines Davies yn yr Orsedd