BBC Cymru Fyw

Cynnydd ym mhris tir fferm yng Nghymru

Published
image copyrightPA

Mae pris tir fferm yng Nghymru wedi cynyddu mwy nag yn unrhyw ran arall o'r DU, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae pris cyfartalog erw o dir bellach yn £8,625, cynnydd o 19% yn y 12 mis diwethaf, a 7% yn uwch na'r pris cyfartalog cenedlaethol ar gyfer y DU, yn ôl Arolwg Tir Gwledig Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (SBSS).

Maen nhw'n dweud bod y galw am dir yn parhau i fod yn uwch na'r cyflenwad a bod hyn yn cynyddu prisiau.

Mae pris tir bellach bedair gwaith yn uwch nag yr oedd pan gychwynnodd y cofnodion yn 1994.

Dywedodd Uwch Economegydd y SBSS, Joshua Miller eu bod nhw'n disgwyl y bydd pris tir fferm yn parhau i gynyddu yn y 12 mis nesaf.

"Mae'r galw am dir yn parhau'n gryf ar yr ochr fasnachol, yn enwedig gan ffermwyr sydd eisiau ehangu i dir cyfagos".