Ymdrech i ddenu cwmniau datblygu i adfywio y Rhyl

  • Cyhoeddwyd
Rhyl Sun CentreFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Canolfan yr Heulfan gau eleni.

Yn ôl Cyngor Sir Ddinbych mae nifer o ddatblygwyr wedi dangos diddordeb mewn cynlluniau i ailddatblygu cyfleusterau hamdden yn y Rhyl.

Nod y cyngor yw gwella adnoddau o safle'r Marine Lake ar hyd y promenâd i'r pegwn dwyreiniol.

Bydd disgwyl i'r cwmnïau datblygu ddod o hyd i gyllid eu hunain i dalu am ailddatblygu cyfleusterau sy'n cynnwys canolfan yr Heulfan.

Dywed y cyngor eu bod yn fodlon ystyried unrhyw gynigion ar dir sy'n berchen iddynt.

Roedd y safle, ynghyd â chanolfan Nova ym Mhrestatyn a Chanolfan Bowlio Gogledd Cymru yn arfer cael eu rheoli gan ymddiriedolaeth Clwyd Leisure.

'Dim digon o arian'

Eleni penderfynodd Clwyd Leisure nad oeddynt yn derbyn digon o arian i gadw'r canolfannau ar agor.

Gwnaeth y penderfyniad ar ôl i'r cyngor sir ddweud eu bod wedi penderfynu peidio â chynnig cymorth ariannol o £200,00 ar gyfer 2014/15.

Dydd Gwener yma yw'r diwrnod olaf i gwmnïau gynnig syniadau er mwyn datblygu'r canolfannau.

Yn ddiweddar fe gafodd nifer o adeiladau eu dymchwel fel rhan o gynllun gwerth miliynau i geisio adfywio'r dref.

A'r llynedd fe gafodd pont newydd gwerth £4.3 miliwn, i gerddwyr a beicwyr, ei hagor yn harbwr y Rhyl.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol